Art 23 # 63 - Huisvesting : 10 ideeën onder het vergrootglas !

In de huisvestingssector zijn de uitdagingen groot : te dure huur- of koopprijzen voor alsmaar meer Brusselaars, een schromelijk gebrek aan sociale woningen, teveel leegstaande of ongezonde (...)