Een betaalbare woning vinden is voor alsmaar meer Brusselaars moeilijk geworden, en bijna onmogelijk voor de inwoners met een laag inkomen

13/11/2013
De kloof tussen de inkomens en de gevraagde huurprijzen neemt alsmaar toe. In Brussel stijgen de huurprijzen en verminderen de inkomens … de Brusselaars lijden.

De betaalbaarheid van de huurwoningen in Brussel is een fundamenteel probleem. Al vele jaren stijgen de huurprijzen sterker dan de inkomens. De arme gezinnen - die voor een deel verborgen zijn voor de statistieken - zijn hiervan het eerste slachtoffer.

Uit die beperkte statistieken moeten we onthouden dat de inkomens in Brussel erop achteruitgaan. Vandaag leeft een derde van de Brusselaars (32.5%) met een inkomen onder de armoederisicogrens. [1]. En ondertussen blijven de huurprijzen stijgen. De mediane huurprijs bedroeg in 2012 650 €. Tussen 2004 en 2013 zijn de huurprijzen ieder jaar met 2% bovenop de inflatie gestegen. Dat is een zeer sterke stijging die niet opgevangen wordt door de indexering van de lonen of vervangingsinkomens.

De hoge huurprijzen leiden ertoe dat alsmaar meer Brusselaars in overbevolkte woningen en/of woningen van slechte kwaliteit leven of gedwongen worden het gewest te verlaten.
Die situatie dreigt nog erger te worden met de demografische boom die het Brussel beleeft waardoor de Brusselse bevolking tegen 2020 nog met 10% zou toenemen. Nieuwe bewoners die vooral zullen opgroeien in gezinnen met een laag inkomen.

BRONNEN:

De Welzijnsbarometer 2014 van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofstad

Observatiecentrum van de Huurprijzen 2013, Marie-Laurence De Keersmaecker

Arbeidsmarkt en inkomens van de huishoudens in Brussel : welke evolutie op middellange termijn ? Pierre-François Michiels, februari 2014, BISA

Algemene Directie Statistiek, persbericht « Huizenprijs stagneert, appartementen blijven stijgen», augustus 2014

BEM n°261 – november 2012, dossier « Démographie ? »

Opmerkingen

[1In België bedraagt de armoederisicogrens in 2011 (inkomens 2010) 12.005€ per jaar of 1.000€ per maand voor een alleenstaande. Voor een ouder met twee kinderen is de grens 1.600€ per maand. Voor een koppel met twee kinderen, 2.101€ per maand