De slechte staat van de huurwoningen in Brussel

30/05/2013
Veel Brusselaars, die worden geconfronteerd met steeds hogere huurprijzen, zijn verplicht om toegevingen te doen op het vlak van kwaliteit en wonen in ongezonde en té kleine woningen.

Die realiteit blijft nog echter teveel verborgen achter de voorgevel. Omdat er in Brussel geen globale en objectieve gegevens bestaan over de woningkwaliteit, kan niemand precies zeggen hoeveel van de zowat 300.000 Brusselse huurwoningen getroffen zijn door problemen op het vlak van veiligheid en gezondheid.

In principe zou de situatie langzaam moeten verbeteren. De Brusselse huisvestingscode die in 2004 in werking is getreden, legt immers minimale criteria vast op het vlak van veiligheid, gezondheid en uitrusting voor de huurwoningen. In 2013 werd de Huisvestingscode aangepast zodat nog meer de klemtoon komt te liggen op renovatie van ongezonde en onveilige woningen. De vraag is of die wetgeving ook resulteert in een fundamentele verbetering op het terrein.

Wanneer we de enquête ‘Observatiecentrum van de Huurprijzen’ erop naslaan, dan blijkt dat tenminste 9% van de huurders van oordeel is dat hun woning in slechte of zeer slechte staat is.
De meest voorkomende problemen zijn vocht, gebrekkige isolatie en sanitair.

In de jaarverslagen van de Gewestelijk Huisvestingsinspectiedienst lezen we dat de Dienst op 8 jaar tijd (2004-2013) zowat 4.000 klachten heeft behandeld.
Maar het probleem van de ongezonde en onveilige woningen is veel groter dan het aantal klachten bij de Inspectiedienst laat uitschijnen. Veel huurders willen nog altijd geen klacht indienen tegen hun verhuurder uit vrees uit de woning te worden gezet en geen andere woning te kunnen vinden. Er zijn immers te weinig degelijke en betaalbare huurwoningen op de privémarkt in Brussel. Verhuurders hebben geen enkele moeite om huurders te vinden, zelfs voor woningen van mindere of slechte kwaliteit.

BRONNEN:

Observatiecentrum van de Huurprijzen 2013, Marie-Laurence De Keersmaecker

Jaarverslag 2012 Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting