Veel te weinig sociale woningen en een grote vraag

30/05/2013

Het aantal wonignen dat door de sociale huisvestingsmaatschappijen wordt beheerd, bedraagt slechts 38.000 (7,6% van het hele Brusselse woningenbestand).
Van dat al zo geringe aantal moeten nog 2.341 leegstaande sociale woningen worden afgetrokken (meestal wegens werken die in uitvoering zijn of op stapel staan).

Niet minder dan 36.500 gezinnen staan op de wachtlijst voor een sociale woning. Met andere woorden evenveel gezinnen als het volledige aantal (bewoonde) sociale woningen zijn op zoek naar een sociale woning. Met een rotatiepercentage van 5,64% (wat betekent dat slechts één woning op twintig na een jaar weer te huur gesteld wordt) zit er voor de kandidaten voor een sociale woning niets anders op dan veel geduld uit te oefenen.

Het Planbureau voorspelt bovendien dat het aantal inwoners tegen 2020 zal toenemen met 170.000 personen. Daardoor is de kans groot dat eventuele maatregelen om het woningenaanbod uit te breiden zeer snel ontoereikend zullen zijn.
De levensomstandigheden van de Brusselse bevolking zijn in een of twee decennia erg verslechterd. Het inkomen van de Brusselaars bedraagt thans (in 2005) maximum 85 % van het nationale gemiddelde, terwijl het 102 % bedroeg bij de oprichting
van het Gewest (1989). Voorts is het aantal leefloontrekkers vermenigvuldigd met 3,32 sinds de oprichting van het Brussels Gewest in 1989.

BRON:

Jaarverlag BGHM 2013