Leegstaande woningen : veel te veel !

30/05/2013

Al bijna 20 jaar zegt men dat er in het Brusselse gewest tussen de 15.000 en 30.000 woningen zouden leegstaan. Met de nieuwe Brusselse huisvestingcode uit 2013 zou het mogelijk moeten zijn om die cijfers te verfijnen. De water- en elektriciteitsleveranciers zijn immers verplicht om aan het Gewest door te geven welke woningen meer dan een jaar lang een zeer laag water- of elektriciteitsgebruik hebben.
Die maatregel moet een beter zich toelaten op het aantal leegstaande woningen en het Gewest argumenten geven om de eigenaars aan te zetten hun woningen toch te verhuren en indien dat niet gebeurt om hen te beboeten : een woning laten leegstaan is een overtreding volgens de Huisvestingscode.

De water- en elektriciteitsleveranciers hebben het Gewest op de hoogte gebracht van 14.000 watermeters en 52.000 elektriciteitsmeters die niet draaien. Die cijfers moeten wel genuanceerd worden : niet alle meters bevinden zich in woningen (er zijn ook leegstaande kantoren of opslagruimtes, …) en een laag energieverbruik vormt nog altijd maar een vermoeden van leegstand.

De meeste leegstaande woningen behoren toe aan privé-eigenaars. Maar ook openbare woningen staan leeg. In het sociale woningenpark bijvoorbeeld staan er van de 39 250 woningen 2275 leeg, waarvan er 1693 zijn opgenomen in renovatieprogramma’s.

Naast de leegstaande woningen, zijn er ook de leegstaande kantoren die het beeld van leegstand versterken. Het ‘Overzicht van het kantorenpark’ heeft in 2013 meer dan 1 miljoen m² leegstaande kantoren geteld, waarvan 40% minder dan 3 jaar, maar toch ook 20% dat al meer dan 7 jaar leegstaat. Alsmaar meer projecten om leegstaande kantoren om te vormen tot woningen zien het daglicht. Nu worden promotoren aangetrokken door de rentabiliteit van luxewoningen.

Tenslotte staan er in Brussel ook veel etages boven winkels leeg. Een recente studie toonde aan dat meer dan 5.000 woningen zouden gecreëerd worden in de handelswijken door leegstaande etages opnieuw in gebruik te nemen.

BRONNEN:

N. BERNARD, La lutte contre la vacance immobilière (à Bruxelles et ailleurs) : constats et bonnes pratiques, Bruxelles, La Charte, 2011

BGHM, « statistieken 2013 »

BSO, CityDev, «LEEGSTAND 2013 IN BRUSSEL EN DE RAND