Het Plan voor de huisvesting : de laatste stand van zaken

15/02/2011
Het voorziene aantal middelgrote woningen is zo goed als bereikt, vanaf nu bijna uitsluitend sociale woningen nodig.

De vorige Brusselse regering en Staatssecretaris voor Huisvesting Françoise Dupuis hadden in 2004 een ambitieus plan. Op vijf jaar tijd wilden ze liefst 5.000 nieuwe woningen realiseren : 3.500 sociale woningen en 1.500 middelgrote woningen.

Dat Huisvestingsplan heeft haar ambities echter onvoldoende kunnen waarmaken. Een gebrekkige voorbereiding en opvolging van de projecten en te weinig overleg met de gemeenten zorgden ervoor dat het Plan in het slop dreigde te raken, ondanks het feit dat de Regering aanzienlijke financiële middelen ter beschikking stelde.
De huidige Staatssecretaris voor Huisvesting, Christos Doulkeridis, heeft de moeilijke taak om dit ‘mismeesterde’ Plan terug recht te trekken. Daar is hij me bezig. Regelmatig komt hij naar buiten met nieuws over de geplande projecten en kondigt hij nieuwe projecten aan.

Begin februari 2011 is de situatie als volgt : 382 woningen zijn gerealiseerd en 898 zijn in werf, voor 293 woningen is de bouwvergunning verleend en voor 406 woningen is de aanvraag voor een bouwvergunning in behandeling. In het totaal komt dit neer op 1.979 gerealiseerde woningen of woningen in een gevorderd stadium. Daarbovenop zijn er op dit ogenblik concrete vooruitzichten voor 2.396 woningen. Opgedeeld in sociale en middelgrote woningen geeft dit het volgende resultaat :

Plan voor de Huisvesting, stand van zaken februari 2011
Realisatiefase Sociale woningen Middelgrote woningen Totaal
Gerealiseerd of vergevorderd 1.376 570 1.946
Gepland 1.556 867 2.396
Totaal 2.932 1.437 4.375
Projecten Woningfonds 210
Totaal 4.585

Uit deze tabel blijkt een opvallend feit : met het Plan voor de Huisvesting zitten we op 70 woningen na aan het beoogde doel van 1.500 middelgrote woningen. Voor de sociale woningen daarentegen ontbreken er nog plannen voor zo’n 570 woningen. Dit houdt in dat vanaf nu de nieuwe projecten in het kader van het Plan voor de huisvesting bijna uitsluitend sociale woningen moeten bevatten.

In de persberichten van het kabinet van Staatssecretaris Doulkeridis zien we ook – en dat is nieuw voor ons - dat de projecten van het Brusselse Woningfonds worden opgenomen in het overzicht van het Plan voor de Huisvesting. Op zich hebben we hiertegen geen bezwaar, maar we vinden het vreemd dat die woningen opeens worden beschouwd als sociale woningen. Dit klopt niet met de realiteit. De huurprijzen die het Brusselse Woningfonds hanteert voor haar huurwoningen (woningen die worden gerealiseerd zonder subsidies) liggen dichter bij de huurprijzen die sommige gemeenten vragen voor hun middelgrote woningen dan bij de huurprijzen van een sociale woning. Daarom ook hebben we de 210 woningen die worden gepland door het Brusselse Woningfonds wel opgenomen in bovenstaande tabel, maar niet in de categorie sociale woning.

In bijgevoegd document hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van alle projecten van het Plan voor de Huisvesting, gerangschikt per gemeente.