Uitbreiding gemeentelijke huursubsidie voor woningen van de wijkcontracten : waar was het debat ?

17/02/2011
De commissie huisvesting van het Brusselse parlement keurde op 15 februari 2011 een voorstel van resolutie goed waarmee het aan de regering vraagt om de gemeentelijke huursubsidie uit te breiden tot de woningen van de wijkcontracten.

De BBRoW vroeg aan alle parlementsleden van de commissie huisvesting om eerst een grondig debat te voeren over de manier waarop de huurprijzen van woningen gerealiseerd in het kader van de wijkcontracten worden bepaald. Wij hebben de indruk dat de gemeenten deze subsidie zullen gebruiken om hun huurprijzen en dus hun inkomsten hoog te houden in plaats van te zoeken naar manieren om goedkoper te werken en zo lagere basishuurprijzen te kunnen bekomen.

Dit voorstel, dat een initiatief was van oppositiepartij MR, werd uiteindelijk door alle partijen van de meerderheid goedkgekeurd, zonder enig grondig debat. Een gemiste kans !

In onderstaand document vindt u de brief die we naar de parlementsleden stuurden.

Bijlagen