Het Brusselse Energieprestatiecertificaat wordt binnenkort verplicht. Reactie van de BBRoW

11/03/2011
De besluiten over het ’Energieprestatiecertificaat’ werden in het Staatsblad van 1 maart 2011 gepubliceerd, wat betekent dat binnenkort bij de verhuur of de verkoop van een woning een energieprestatiecertificaat zal moeten worden getoond.

Het energieprestatiecertificaat heeft als doel om de kandidaat-koper of -huurder van een woning te informeren over de energiekwaliteiten van een woning. De gepubliceerde besluiten bepalen het energieprestatiecertificaat beschikbaar moet zijn vanaf 1 mei 2011 voor de woningen die te koop worden gesteld en vanaf 1 november 2011 voor de woningen die te huur worden aangeboden.

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen vindt het jammer dat er geen verbeteringen werden aangebracht.

In december 2010 heeft de BBRoW een uitgebreide analyse gemaakt van de ontwerp-besluiten. Onze analyse toonde aan dat het systeem verschillende gebreken vertoonde, waarop we verschillende voorstellen deden om de kwaliteit van het energieprestatiecertificaat te verbeteren. Om ons persbericht over die analyse te raadplegen, klik hier

De gepubliceerde besluiten bevatten enkele kleine verbeteringen, maar blijven onvoldoende garantie bieden op kwalitatieve energieprestatiecertificaten.

De drie belangrijkste wijzigingen die in de besluiten werden aangebracht zijn :

1. De basisinformatie is beschikbaar voor de eigenaar

De gepubliceerde tekst bepaalt dat de eigenaar die een energieprestatiecertificaat laat opstellen aan de energiedeskundige het formulier kan vragen met basisinformatie die wordt gebruikt om de energiescore te bepalen. Het blijft jammer dat die gegevens niet automatisch als bijlage worden afgeleverd, zodat het enkel de goed geïnformeerde personen zullen zijn die die vraag zullen stellen.

2. De onafhankelijkheid van de energiedeskundigen

In het voorontwerp van besluit was voorzien dat de energiedeskundige een verklaring op eer moest afleggen waarin hij zich engageerde om geen energieprestatiecertificaat op te stellen voor woningen die hij zelf of als tussenpersoon verhuurt of verkoopt. Wij drongen erop aan dat die onafhankelijkheid moest worden uitgebreid naar familiebanden en professionele banden. Het gepubliceerde besluit schrapt de verklaring op eer en vervangt dit door een algemeen principe van onafhankelijkheid in overeenstemming met de europese wetgeving.

3. Noodzakelijke gegevens voor de opstelling van het certificaat »

Het voorontwerp van besluit vermeldde als noodzakelijke gegevens voor de opstelling van het certificaat het warmteverlies van het gebouw en de technische installaties, maar andere belangrijke elementen zoals de orientatie of de bezonning van het gebouw werden niet vermeld. Het besluit vermeldt nu dat alle elementen die de energieprestatie van een gebouw beïnvloeden in rekening moeten worden gebracht door de energiedeskundige, zonder echter in detail die elementen op te sommen.

Er blijven nog altijd veel onbekenden over in verband met de kwaliteit van de energieprestatiecertificaten.
De BBRoW blijft bezorgd over onder meer het feit dat de besluiten geen informatie geven over de competentie van de energiedeskundigen en geen precisering over de manier waarop in de praktijk het certificaat zal worden opgesteld.

Indien u alle elementen wilt kennen waarover wij ons vragen stellen, dan kan u de volledige tekst van de analyse (in het Frans) hier lezen.