Art. 23 # 42 - 7 jaar strijd tegen ongezonde woningen in Brussel: de balans

16/03/2011
In Brussel zijn er nog teveel ongezonde en onveilige woningen. Hoe kan de Brusselse huisvestingcode worden verbeterd? Hoe kan de strijd tegen ongezonde woningen efficiënter gevoerd worden en de huurder beter beschermd?

Het is nuttig dat we nu in 2011 de balans opmaken van 7 jaar strijd tegen ongezonde woningen en een antwoord zoeken op de vraag :

Hoever staan we vandaag in de strijd ?
In welke mate is de huisvestingscode en de DGHI erin geslaagd om de kwaliteit van de woningen te verbeteren. Hoe zijn de ervaringen van de bewoners en de verenigingen ?
Hoe worden de huisjesmelkers aangepakt ?
Kunnen de Vlaamse en Waalse ervaringen een inspiratie zijn voor Brussel ?

We besluiten dit thema tenslotte met tal van pistes en voorstellen om de strijd tegen ongezonde en onveilige woningen in Brussel efficiënter te laten verlopen.

In een tweede deel van deze publicatie stellen twee leden-verenigingen vvan de BBRoW zich voor : Convivence / Samenleven en Les Compagnons Dépanneurs vertellen ons over hun acties en initiatieven om huurders te begeleiden die worden geconfronteerd met een ongezonde woning.

INHOUD :

3_ Voorwoord
4_ Inleiding

5_ Dossier: 7 jaar strijd tegen ongezonde woningen: Onze balans

6_ In het jaar 2003: de origine van de Brusselse Huisvestingscode
8_ Om een duidelijk zicht te hebben op de verschillende regels inzake ongezonde woningen.
9_ De Brusselse huisvestingscode en de Gewestelijke Huisvestingsinspectie
14_ Interview met Frédéric Degives, Directeur van de Directie Gewestelijke
Huisvestingsinspectie
17_ Ongezonde woningen in Brussel: een verborgen, maar veel voorkomend probleem
20_ Enkele voorbeelden. Onderhoud met Bouchra Jaber, sociaal assistente bij buurthuis Bonnevie
22_ De andere instrumenten
25_ Huisjesmelkers: wie zijn zij?
27_ De voorstellen van de BBROW
32_ In Vlaanderen
35_ In Wallonië
37_ 7 jaar strijd tegen ongezonde woningen in Brussel. Conclusies

38_ Glossarium
De belangrijkste termen op het vlak van ongezonde woningen in Brussel

40_ Kent-u... ?

- Les Compagnons Dépanneurs Vzw
- Asbl Convivence / SamenlevenVzw

Om Art. 23 te downloaden, klik op onderstaande bijlage.