Nog altijd teveel ongezonde woningen in Brussel.

23/03/2011

Najat leeft met haar vier kinderen in een ongezonde woning in Molenbeek. De gemeente heeft een jaar geleden al een onbewoonbaarheidsbesluit genomen tegen de woning, maar door een gebrek aan betaalbare, degelijke huisvesting woont dit gezin er nog altijd.

Najat betaalt iedere maand 450 euro voor een vochtige woning, zonder warm water, met een keuken en een badkamer in bijgebouwtjes die zijn opgetrokken zonder vergunning.

Dit is jammer genoeg geen alleenstaand geval.
De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen vraagt daarom een aanpassing van de Brusselse huisvestingscode en meer middelen voor de Inspectiedienst.

Bijna 8 jaar geleden werd de Brusselse Huisvestingscode ingevoerd en hiermee verschillende instrumenten tegen ongezonde en onveilige woningen. [1]

Voor de BBRoW hoog tijd om in haar tijdschrift Art. 23 een evaluatie te maken. Het kabinet van Staatssecretaris Doulkeridis start binnenkort trouwens een atelier om de Huisvestingscode te wijzigen.

De Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI) neemt vandaag een centrale plaats in in de strijd tegen ongezonde en onveilige woningen. Het aantal dossiers en het aantal klachten stijgt ieder jaar.

Maar dit succes heeft ook een keerzijde, de DGHI heeft op dit moment onvoldoende middelen om zich te concentreren op haar hoofdtaak : het inspecteren van woningen na een klacht of op eigen initiatief.

Om de strijd tegen ongezonde, onveilige woningen efficiënter te maken, pleit de BBRoW voor de volgende maatregelen :

De DGHI moet meer middelen krijgen zodat ze veel meer inspectiebezoeken op eigen initiatief en na klacht kan afleggen.

De Brusselse huisvestingscode moet worden gewijzigd, met onder meer de invoering van een puntensysteem voor de evaluatie van de woningen, strafrechtelijke sancties, geen vrijwillig conformiteitsbewijs meer via de DGHI.

De herhuisvesting van de bewoners moet beter verzekerd worden door de oprichting van meer transit- of urgentiewoningen en de fusie van de bestaande huurhulpsystemen in één huurtoelage voor personen zonder degelijke woning.

Meer informatie :

Brusselse Bond voor het Recht op Wonen
info@rbdh.be – 02/502.84.63
Werner Van Mieghem, coordinator BBRoW
Ilham Bensaïd, communicatie

De volledige studie "7 jaar strijd tegen ongezonde woningen in Brussel: de balans" kunt u hier raadplegen.

Opmerkingen

[1De Gewestelijke huisvestingsinspectie, minimale normen voor alle huurwoningen in Brussel, een verplicht conformiteitsattest voor kleine en gemeubelde woningen, boetes, verhuurverboden, openbaar beheersrecht voor eigenaars die geen werken uitvoeren.