De verenigingen die ijveren voor de integratie via de huisvesting : Onze vaststellingen, acties en eisen

08/07/2011

Deze kritische nota, ondertekend door 22 verenigingen die erkend zijn in het kader van “Integratie via Huisvesting”, kwam tot stand uit onderhandelingen en discussies tussen verschillende partijen.
Gedurende een jaar werden gesprekken gevoerd tussen een delegatie die door de sector werd aangeduid en het kabinet van de Staatssecretaris voor Huisvesting en de Administratie Huisvesting over de administratieve aspecten van de subsidies “Integratie via Huisvesting”.
In de loop van die discussies drong de noodzaak zich op om de administratieve aspecten te overstijgen en een beleidsnota op te stellen die als doel heeft om :
-  De rijkdom aan activiteiten van de sector ‘Integratie via Huisvesting’ zichtbaarder te maken.
-  Het nut van deze onvoldoende erkende sector aan de geven in de strijd tegen de huisvestingscrisis die steeds meer Brusselaars treft.
-  De Brusselse regering ervan te overtuigen om de sector “Integratie via Huisvesting” beter te erkennen en te ondersteunen.

De volledige nota vindt u in onderstaand document.