Hulp bij de aankoop van woningen en steun aan nieuwe woonformules

06/09/2011

In dit laatste hoofdstuk van het Brusselse regeerakkoord vinden we een beetje van alles terug, want er worden maatregelen vermeld dat ook voordien in andere hoofdstukken al aan bod kwamen.

De regering herhaalt hier bijvoorbeeld (net zoals in hoofdstuk 5) dat zij de GOMB en het Woningfonds zal blijven steunen om de aankoop van een gezinswoning mogelijk te maken.

We kunnen dan ook alleen maar in het kort onze commentaar herhalen, namelijk
dat deze regering volop het Woningfonds en de GOMB financieel steunt.
Nieuw is de uitgebreide steun voor jonge gezinnen tot 35 jaar. Die intentie is
belangrijk, maar mag volgens ons niet ten koste gaan van de andere gezinnen
met een laag inkomen.

Voor de GOMB is het ook wachten op de bekendmaking van de nieuwe beheersovereenkomst.

In dit hoofdstuk vinden we ook minder klassieke woonvormen terug en daar zien we enige vooruitgang. In tegenstelling tot zijn voorgangers die weinig interesse aan de dag legden voor alternatieve woonformules, wil Staatssecretaris Doulkeridis deze initiatieven wel steunen, met onder meer de Community Land Trust-formule. Goed zo.

Andere initiatieven (intergenerationneel wonen, groepswonen of collectieve
aankopen) komen langzaam van de grond. De BBRoW vindt het belangrijk dat
ook deze nieuwe woonformules kans krijgen.

Bijlagen