Sociale huisvesting = sociale huisvesting

14/12/2011
De Brusselse regering werkt aan een grondige wijziging van de Brusselse Huisvestingscode. De BBRoW is ongerust over de gevolgen van sommige voorstellen op de sociale huisvesting.

In het voorontwerp van Huisvestingscode zou sprake zijn van de mogelijkheid voor de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s) om bij nieuwbouwprojecten tot 20% woningen te voorzien voor gezinnen met een middelgroot inkomen.
Ook met het Plan voor de Huisvesting heeft de Brusselse regering reeds het toegelaten dat bij 6 projecten middelgrote woningen worden gebouwd op terreinen van de OVM’s of de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM). Voor die 6 projecten worden meer middelgrote woningen voorzien dan sociale woningen (565/553).

De BBRoW wil niet dat deze uitzonderingen zouden worden overgenomen en bestendigd in de Brusselse Huisvestingscode. Het is ontoelaatbaar dat de terreinen van de OVM’s worden gebruikt voor de bouw van middelgrote woningen, temeer omdat het resterende aantal bouwterreinen, in het bijzonder voor sociale woningen, zeer laag is en dat Brussel alsmaar meer in de greep komt van een huisvestingscrisis.

Hoeven we nog te herhalen dat meer dan 50% van de Brusselse bevolking in aanmerking komt voor een sociale woning en dat de verarming in Brussel nog altijd toeneemt. Het laatste armoederapport van 2011 leert ons dat meer dan een vierde van de Brusselse bevolking onder de armoedegrens leeft.
Eind 2010 waren 37 825 gezinnen ingeschreven voor een sociale woning, terwijl er maar 38.900 sociale woningen zijn. Het aantal sociale woningen zou dus eigenlijk moeten worden verdubbeld.

Dikwijls wordt het argument van de sociale mix gebruikt om de bestemming van middelgrote woningen in het sociale woningpark te verantwoorden. Voor de BBRoW mag de idee van een hypothetische sociale mix niet worden gerealiseerd ten koste van de strijd tegen de armoede en de toegang van Brusselaars met een laag inkomen tot een degelijke, betaalbare woning. Integendeel, er zouden quota van sociale woningen moeten worden opgelegd in de projecten van andere publieke en private operatoren.