Art.23 # 46 - Gemeentewoningen : pleidooi voor een hervorming van de toewijzingsregels

20/12/2011

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) heeft een uitgebreide analyse gerealiseerd van de Brusselse huisvestingscode die aan gemeenten en OCMW’s regels opleegt voor de verhuur van hun woningen en van 17 gemeentereglementen en 3 OCMW-reglementen.

Die analyse toont aan dat het ontbreken van een strikt gewestelijke kader door de gemeenten is gebruikt om hun eigen interpretatie te hanteren. Met als resultaat soms twijfelachtige en onwettige bepalingen in hun reglementen. Omdat de Brusselse regering momenteel werkt aan een grondige hervorming van de Brusselse huisvestingscode, vraagt de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen een aantal concrete aanpassingen die moeten toelaten om de praktijken van gemeenten en OCMW’s beter te controleren, om misbruik te vermijden en om iedere lokale operator te verplichten zijn woningpark meer te socialiseren en zo de toegang tot huisvesting voor gezinnen met een laag inkomen mogelijk te maken.

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) heeft een uitgebreide analyse gerealiseerd van de Brusselse huisvestingscode die aan gemeenten en OCMW’s regels opleegt voor de verhuur van hun woningen en van 17 gemeentereglementen en 3 OCMW-reglementen.

Die analyse toont aan dat het ontbreken van een strikt gewestelijke kader door de gemeenten is gebruikt om hun eigen interpretatie te hanteren. Met als resultaat soms twijfelachtige en onwettige bepalingen in hun reglementen. Omdat de Brusselse regering momenteel werkt aan een grondige hervorming van de Brusselse huisvestingscode, vraagt de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen een aantal concrete aanpassingen die moeten toelaten om de praktijken van gemeenten en OCMW’s beter te controleren, om misbruik te vermijden en om iedere lokale operator te verplichten zijn woningpark meer te socialiseren en zo de toegang tot huisvesting voor gezinnen met een laag inkomen mogelijk te maken.

De uitgebreide studie (alleen in het Frans) over de gemeentregelementen vindt u onderaan.