1. Een gecoördineerd gemeentelijk woonbeleid (Gemeentelijk memorandum)

13/03/2012

Een gemeentelijk woonactieplan

Iedere Brusselse gemeente moet in principe een Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (GemOP) opstellen, of een strategisch plan waarin de doelen van de legislatuur worden opgenomen en de middelen om die te bereiken. De ervaring leert ons dat deze plannen meestal zeer algemeen zijn en tal van onderwerpen behandelen (stedenbouw, leefmilieu, mobiliteit, onderwijs, …)

De uitdagingen op het vlak van wonen zijn groot, daarom vraagt de BBRoW dat iedere gemeente een Gemeentelijk Woonactieplan opstelt, waarin ze detailleert op welke manier ze het aanbod aan betaalbare woningen wil vergroten en welk doelpubliek ze voor de verschillende projecten voor ogen heeft. In dit gemeentelijk woonactieplan mogen de instrumenten van controle, evaluatie en publiciteit niet ontbreken.

Dit plan zou in overleg met de plaatselijke huisvestingsactoren moeten worden opgesteld : administratie, huisvestingsinstellingen, verenigingen, vertegenwoordigers van de buurtcomités en bevolking, … zodat iedereen zijn stem kan laten horen.

Een schepen van wonen in iedere gemeente

Een schepen van huisvesting is momenteel geen verplichting en iedere gemeente oordeelt zelf hoe ze de bevoegdheden verdeelt onder de schepenen.

Goed voorbeeld :
Tijdens de legislatuur 2006-2012 beschikten 12 Brusselse gemeenten over een schepen van huisvesting.

De BBRoW vindt het jammer dat de gemeenten Brussel –Stad, St Agatha Berchem, Evere, Elsene, Jette, St. Joost en Watermaal-Bosvoorde) geen schepen van huisvesting hadden aangeduid.

Daarom roepen we alle Brusselse gemeenten op om tijdens de volgende legislatur een schepen van huisvesting aan te duiden die als taak heeft om het gemeentelijk woonbeleid aan te sturen en het gemeentelijk woonactieplan te coördineren.