6. Voor een effectief gebruik van de gemeentelijke huurtoelage (Gemeentelijk memorandum)

12/03/2012

Op 6 maart 2008 keurde de Brusselse regering de invoering goed van een huurtoelage voor gemeentewoningen. [1] Met deze huurtoelage wilde de regering ervoor zorgen dat gemeentewoningen betaalbaar blijven voor gezinnen met een laag inkomen.

Op papier lijkt het een mooi systeem : de huurtoelage, die maximaal 215 euro (geïndexeerd) kan bedragen, wordt in mindering gebracht van de huurprijs die de gemeente vraagt, zodat de te betalen huurprijs niet meer bedraagt dan een derde van het maandelijkse gezinsinkomen. Het Gewest betaalt vervolgens aan de gemeente het verschil terug.

Aanvankelijk had het Gewest voor deze huurtoelage een budget voorzien van 2 miljoen euro. In de praktijk zien we echter dat er weinig gemeentelijke huurtoelagen worden toegekend.

Goed voorbeeld

In 2011 hebben 4 gemeenten (Brussel-Stad, Etterbeek, Schaarbeek en St Joost ten Node voor een 70-tal huurders een huurtoelage toegekend voor een totaal bedrag van 50.000 euro.

Dat er zo weinig gemeentelijke huurtoelagen werden toegekend, heeft verschillende oorzaken. Om te beginnen werd tot voor kort een groot deel van de gemeentewoningen uitgesloten van de toelage :

-  de woningen van OCMW’s

-  de gemeentewoningen waarvan de huurprijs boven een huurprijsplafond ligt. [2]

-  de gemeentewoningen die werden gerealiseerd of gerenoveerd met steun van het gewest.

Begin 2012 keurde de Brusselse regering echter een uitbreiding goed. Voortaan zal ook voor woningen van OCMW’s en voor woningen die werden gerealiseerd in het kader van de wijkcontracten een gemeentelijke huurtoelage kunnen worden gegeven.

Deze aanpassing verandert echter weinig aan de belangrijkste oorzaak van het kleine aantal gemeentelijke huurtoelagen, namelijk dat té veel gemeentelijke huurwoningen worden verhuurd aan té hoge huurprijzen, zelfs de woningen die werden gerenoveerd met gewestsubsidies. Bovendien moet wanneer de woning wordt verhuurd aan een lagere huurprijs de gemeente akkoord gaan om de huurtoelage voor te schieten aan gezinnen met een laag inkomen. Tenslotte zorgt het toewijzingsreglement bij de betrokken gemeenten ervoor dat de geschikte woningen niet altijd gaan naar gezinnen met een laag inkomen die de huurtoelage zouden kunnen aanvragen.

De gemeentelijke huurtoelage zou een financieel hulpmiddel kunnen zijn voor gezinnen met een laag inkomen, maar dan moeten alle Brusselse gemeenten meer inspanningen leveren om hun woningpark open te stellen voor gezinnen met beperkte inkomens die nood hebben aan een betaalbare woning. Dit betekent concreet :

-  dat ze hun huurprijzen niet hoger laten komen dan de huurprijsplafonds,

-  dat ze hun (kandidaat-)huurders systematisch informeren over de mogelijkheid van de huurtoelage

-  en dat ze via hun toewijzingsreglement ervoor zorgen dat de geschikte woningen ook gaan naar kandidaten die in aanmerking komen voor de huurtoelage.

Opmerkingen

[1Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering tot instelling van een huurtoelage, B.S. 29 april 2008.

[2De huurprijsplafonds per type woning : Studio : 388 euro - Appartement met 1 kamer : 450 euro - Appartement met 2 kamers : 520 euro - Appartement met 3 kamers/ Huis met 2 kamers : 632 euro - Appartement met 4 kamers/ Huis met 3 kamers : 745 euro - Appartement met 5 kamers of meer/Huis met 4 kamers of meer : 934 euro (geïndexeerde bedragen 2011)