2012 - Campagne BBRoW tegen leegstaande woningen !

19/03/2012

De verschillende acties die de BBRoW in 2012 voerde :

> Stickers op deuren of gevels van leegstaande gebouwen. Op die manier willen we de leegstand nog zichtbaarder maken en tot gespreksonderwerp maken … in de hoop dat de zaken bewegen.

In de stad zullen overal doelwitten opduiken ! Indien u een leegstaand gebouw kent, neem contact op met ons om gratis de stickers te krijgen en deel te nemen aan onze campagne.

> Klachten tegen de eigenaars van leegstaande gebouwen bij de betrokken gemeenten en bij de nieuwe gewestelijke dienst ‘leegstand’.

In mei 2011 werd de BBRoW erkend door de Brusselse regering om op te treden tegen leegstaande woningen. Die erkenning geeft ons de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de gemeente die dan binnen de 3 maand verplicht moet aangeven welke acties ze ondernomen heeft tegen de eigenaar van het leegstaande gebouw. Met een klacht bij de gewestelijke dienst leegstand willen we het systeem van gewestelijke leegstandsboete activeren.

> Stakingsvordering bij de rechtbank van eerste aanleg met de bedoeling dat de rechter de eigenaar oplegt om een einde te maken aan de situatie van leegstand binnen een bepaalde termijn en met boetes. De BBRoW heeft tegen een gebouw een vorderingsrecht ingediend.

Met deze verschillende acties willen we de druk verhogen op de gemeenten en het gewest om het probleem van de leegstaand woningen ernstig te nemen en om de eigenaars van de woningen te overtuigen, te verplichten hun woningen te (laten) renoveren en opnieuw te verhuren.