Gemeentewoningen : pleidooi voor een hervorming van de toewijzingsregels

19/03/2012

Bijgevoegd vindt u het pleidooi van de BBRoW.

Pleidooi voor een hervorming van de toewijzingsregels - De volledige tekst