De Brusselse Regering is halfweg

22/05/2012

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) publiceert haar Woonbarometer en evalueert de Brusselse regering voor haar woonbeleid halfweg de regeerperiode:

Van de 73 maatregelen uit het Brusselse regeerakkoord die over wonen gaan, zijn er 7 volledig gerealiseerd, 23 op weg naar realisatie en 14 in project.

Het is duidelijk dat deze regering nog veel werk voor de boeg heeft.

De tijd om nog grote studies te bestellen is voorbij, vanaf nu moeten er beslissingen worden genomen, voorstellen ingediend en onderhandeld, budgetten worden voorzien, structuren worden gereorganiseerd.

Hieronder vindt u de meest opmerkelijke initiatieven in het Brusselse Gewest
op het vlak van wonen van de laatste 6 maand !

Voor de sociale huisvesting werd besloten om de klemtoon te leggen op energiezuinige renovatie, bestrijding van leegstand en een efficiëntere ondersteuning en begeleiding van de maatschappijen door de BGHM. Bovendien werden de eerste concrete stappen gezet naar meer samenwerking en zelfs fusies tussen de maatschappijen.
Andere interessante voorbeelden van de laatste maanden : de verenigingen kregen steun voor hun ‘alternatieve’ woonprojecten en het Brusselse Woningfonds kreeg meer middelen om nog meer goedkope hypothecaire leningen te kunnen aanbieden. En eindelijk werd de gewestelijke leegstandsdienst opgericht die vanaf nu de bestrijding van leegstaande woningen kan coördineren.

Een belangrijke beslissing die deze regering zou moeten nemen is aan welk doelpubliek de beperkte middelen van het gewest prioritair worden besteed.
Omdat die keuze niet duidelijk wordt gemaakt, houden we een versnipperd, halfslachtig woonbeleid over dat iedereen probeert tevreden houden, maar uiteindelijk de personen met beperkte middelen die het meest nood hebben aan betaalbare woningen teveel in de kou laat staan.

Een voorbeeld hiervan is het doel van 15% openbare woningen van sociale aard dat in 2020 zou moeten worden bereikt in alle 19 Brusselse gemeenten. Op zich een lovenswaardig streven, maar zonder duidelijke afspraken tussen het Gewest en de 19 Brusselse gemeenten met gedetailleerde streefcijfers voor gezinnen met beperkte middelen, zonder financiële aanmoedigingsmaatregelen die rekening houden met de inspanningen die de gemeenten moeten leveren en de budgettaire mogelijkheden van de gemeenten, wordt dit een slag in het water.

Wanneer er nog één maatregel is waar de regering de komende maanden werk moet van maken, dan is het de invoering van een rechtvaardig systeem van richthuurprijzen, gekoppeld aan fiscale stimulansen of premies voor verhuurders die hun woning aan een lage huurprijs verhuren en energiebesparende werken uitvoeren. Voor alsmaar meer privé-huurders worden huurprijs en huurlasten onbetaalbaar.
We horen al een tijd dat de voorbereidende studies en analyses over de richthuurprijzen, de fiscale stimulansen en de huurtoelage afgewerkt zijn, het wordt tijd dat hier nu politieke knopen worden doorgehakt en prioritair de meest kwetsbare bewoners worden gesteund.

Meer informatie :
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen
info@rbdh.be
02/502.84.63
Werner Van Mieghem, coördinator
Ilham Bensaïd, medewerkster communicatie