Gemeenteraadsverkiezingen : Elsene heeft werk voor de boeg om haar achterstand op het vlak van wonen in te halen !

27/09/2012
Een betaalbare en degelijke woning vinden in Elsene wordt alsmaar moeilijker, of het nu gaat om een huur- of koopwoning. Elsene is trouwens een van de duurste gemeenten van het Brusselse Gewest.

Enkele cijfers over de huisvestingscrisis in Elsene

● 60% van de alleenstaanden en 25% van de gezinnen komen qua inkomen in aanmerking voor een sociale woning

● De wachtlijsten voor een openbare woning zijn eindeloos

● De helft van de Elsenaars zou niet meer dan 400 € mogen besteden aan de huur (30% van het inkomen) …

● … maar de gemiddelde huurprijs bedraagt 714 €, de mediane huurprijs 630 € !

● en die bedragen nemen ieder jaar toe.

De Brusselse regering heeft voor iedere gemeente een doel vooropgesteld tegen 2020 van 15% woningen in openbaar beheer en van sociale aard.

De gemeenten zijn de aangewezen partners van het Gewest om die doelstelling te realiseren. Maar de aanzet tot een sociaal woonbeleid hangt in sterke mate af van de keuzes die de gemeentebesturen maken.

De taak die de gemeente Elsene staat te wachten is enorm : op dit ogenblik zijn nauwelijks 5% van de woningen in Elsene openbare woningen, wat één van de laagste niveaus is in het Gewest.
De uitdaging in Elsene is dan ook enorm : bijna 4.000 woningen moeten gecreëerd worden om het streefdoel te bereiken.

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen en de plaatselijke verenigingen hebben een grondige analyse gemaakt van de huisvestingssituatie in Elsene en stellen 10 concrete oplossingen voor waarvan de gemeente na de verkiezingen werk zou van moeten maken.

Om het aantal openbare woningen van sociale aard te verhogen :

1. Een schepen van huisvesting aanduiden

2. De strijd tegen leegstaande woningen verder zetten

3. De sociale verhuurkantoren steunen

4. Aan privé-promotoren quota van woningen van sociale aard opleggen.

Om het openbare woningpark te socialiseren :

5. De gemeentelijke huurtoelage invoeren

6. De gewestsubsidies gebruiken om nieuwe woningen van sociale aard te realiseren.

Om de alternatieve projecten van de verenigingen aan te moedigen :

7. De alternatieve woonprojecten van verenigingen steunen

8. De initiatieven voor renovatie van ongezonde woningen steunen

9. De collectieve en solidaire spaargroepen steunen

10. Het tijdelijk gebruik van leegstaande publieke woningen steunen.

DE VOLLEDIGE STUDIE OVER DE WOONSITUATIE IN ELSENE EN DE UITGEBREIDE VOORSTELLEN VAN DE VERENIGINGEN KAN U IN ONDERSTAAND DOCUMENT (IN HET FRANS) RAADPLEGEN.