Hulp bij de aankoop van woningen en steun aan nieuwe woonformules

17/01/2013

In dit hoofdstuk van het Brusselse regeerakkoord vinden we verschillende maatregelen terug die zich langzaam realiseren. Van de zeven voorziene maatregelen zijn er immers 3 bezig en 2 voltooid.

Wat de aankoopsteun betreft, moeten we opnieuw de twee instellingen vermelden die we ook al in hoofdstuk 5 tegenkwamen, met name het Brusselse Woningfonds en de GOMB.

Het Woningfonds, dat goedkope hypothecaire leningen verschaft aan gezinnen met een beperkt inkomen, heeft de laatste jaren een belangrijke financiële steun gekregen van het Gewest en heeft het aantal leningen kunnen optrekken.
Sinds september 2011 zijn de voorwaarden voor een lening uitgebreid : de inkomensvoorwaarden, de maximale lening en de maximale verkoopprijs. Interestvoeten vanaf 1.25% zijn ingevoerd, met een bijzondere aandacht voor de jonge gezinnen (Boosterlening). In 2012 hebben meer dan 1200 gezinnen van een goedkope lening kunnen genieten.

Voor de GOMB hebben we reeds een aantal wijzigingen uiteengezet in hoofdstuk 5 : de verlaging van de BTW-voet van 21% naar 6%, de formele bevestiging in het nieuwe subsidiebesluit dat de GOMB ook woningen tegen vrij verkoopprijs kan realiseren.
Een andere belangrijke maatregel die in het nieuwe subsidiebesluit is opgenomen, is de uitbreiding van de termijn voor mogelijke verkoop van een GOMB-woningen van 10 jaar naar 20 jaar. Jammer genoeg heeft de Regering geen initiatief genomen voor een gedeeltelijke recuperatie van de meerwaarde bij die verkoop. Hier worden de eigenaars goed beschermd.

Dit hoofdstuk is ook gewijd aan de nieuwe woonformules. De BBRoW apprecieert de steun die de Staatssecretaris voor Huisvesting geeft aan verschillende initiatieven voor alternatieve woonvormen. We kunnen onder meer citeren het Platform Community Land Trust dat de nodige middelen krijgt om het CLT-model in Brussel te ontwikkelen of de 11 Geco’s die werden toegekend aan de verenigingen die solidaire woonprojecten realiseren.

Een laatste initiatief, dat niet is opgenomen in het regeerakkoord, is de verzekering gewaarborgd wonen voor de personen die hun gezinswoning hebben aangekocht. Het Woningfonds heeft de invoering van deze verzekering onderzocht, maar het is onwaarschijnlijk dat dit initiatief in 2013 zal worden gerealiseerd, omwille van budgettaire redenen, want de eerste raming van de jaarlijkse kostprijs voor deze verzekering bedraagt tussen de 3.5 miljoen en 5.25 miljoen euro.

Onze barometer duidt voor dit hoofdstuk aan de regering effectief stappen onderneemt om de aankoop te helpen en de nieuwe woonformules te ondersteunen. De beloften zijn bezig te worden gerealiseerd.

Hierbij vindt u de gedetailleerde tabellen van de woonbarometer van december 2012.

Voorlopig in het Frans, de Nederlandse vertaling volgt.