De woonbarometer - december 2012

17/01/2013

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen heeft vandaag donderdag 17 januari de Brusselse regering opgewacht voor aanvang van de Ministerraad.

Met de actie wil de BBRoW de resultaten van zijn laatste woonbarometer bekendmaken.

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen heeft vandaag donderdag 17 januari de Brusselse regering opgewacht voor aanvang van de Ministerraad.

Met de actie wil de BBRoW de resultaten van zijn laatste woonbarometer bekendmaken.

De ministers kregen ter aanmoediging ieder ook een persoonlijk nieuwjaarscadeau.

[Foto’s van de actie kan u verkrijgen bij de BBRoW]

Volharding hebben de minsisters nodig. Het gebrek aan vooruitgang van de woonbarometer van december is verontrustend en roept om concrete initiatieven voor de laatste echte werkjaar van deze legislatuur.

De woonbarometer, waarmee we om de zes maand in detail de vooruitgang analyseren van 73 maatregelen op het vlak van wonen uit het Brusselse regeerakkoord, toont aan dat :

Slechts 14 maatregelen op 73 zijn effectief gerealiseerd.

De regering heeft nog iets meer dan een jaar om haar engagementen na te komen.

Het is tijd om in de hoogste versnelling te schakelen … in het belang van de Brusselaars met een laag inkomen die slecht gehuisvest zijn.

De opvallendste elementen van de laatste 6 maanden woonbeleid in Brussel !

Bij de 7 extra maatregelen die tijdens de tweede helft van 2012 zijn gerealiseerd, zit er volgens de BBRoW eigenlijk maar één echte concrete vooruitgang : de aanpak van leegstaande woningen door de gewestelijke cel ter bestrijding van leegstand die nu effectief aan de slag is en de eerste gewestelijke boetes heeft opgelegd aan eigenaars van leegstaande woningen .

Bij de zes andere maatregelen die werden gerealiseerd, gaat het vooral over de aanname van formele wetteksten over initiatieven die al op het terrein werden doorgevoerd. Als voorbeeld kunnen we aanhalen : het engagement om publieke woningen zo energiezuinig mogelijk te maken, de formele bevestiging van de missies van de GOMB op het vlak van stadsvernieuwing.

De meeste van de maatregelen waar de BBRoW veel van verwacht, zitten nog altijd in de fase van project of uitvoering.

Voor de privéwoningen :

De Brusselse Regering heeft, ondanks eerdere beloften, nog altijd geen beslissing genomen over de uitbreiding van de verhuis-, installatie en huurtoelage voor thuislozen en heeft bovendien beslist om geen middelen te voorzien in de begroting 2013 voor een algemene huurtoelage (gekoppeld aan referentiehuurprijzen). Maar ondertussen blijven de huurprijzen stijgen en de Brusselse bevolking verarmen.

Voor de openbare woningen :

De Brusselaars met een laag inkomen die worden geconfronteerd met de huisvestingscrisis, zouden eigenlijk een oplossing moeten kunnen vinden in de openbare huisvesting.

En we zien dat de Regering effectief de sociale huisvestingssector wil wakker schudden, herorganiseren, versterken. Hierdoor moet er veel tijd en energie worden gestoken in structuren die al jaren zijn vastgeroest. Tijd en energie die nodig is, maar die beter was besteed aan de concrete realisatie van nog meer bouw- en renovatieprojecten.

Bijzonder verontrustend voor de BBRoW – en dit is voor alle duidelijkheid geen maatregel die was voorzien in het regeerakkoord - is dat op vraag van de sociale huisvestingsmaatschappijen in het ontwerp van nieuwe Brusselse Huisvestingscode de mogelijkheid wordt voorzien voor de OVM’s om bij hun nieuwe projecten ook bescheiden of middelgrote woningen te realiseren en te beheren . Dit is echt een brug te ver. De bouwterreinen van de openbare vastgoedmaatschappijen zijn beperkt, er worden weinig nieuwe sociale woningen gebouwd en 40.000 gezinnen staan op de wachtlijst voor een sociale woning. Die laat men met dit initiatief in de kou staan.

Meer informatie :
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen
info@rbdh.be
02/502.84.63
Werner Van Mieghem, coordinator
Ilham Bensaïd, communicatie