25/04/2012 – politiek debat

26/04/2013
Op 25/04/2012 organiseerde de BBRoW een politiek debat in de Koninklijke Bibliotheek met de volgende politici : Vincent De Wolf (MR) – Didier Gosuin (FDF) – José Angeli (Ecolo) – Damien De Keyser (CdH) – Luc Denys (Groen) – Nadia El Yousfi (PS).

Tijdens het debat ondervroeg de BBRoW de kandidaten over hun programmapunten wonen en in het bijzonder op welke manier ze op plaatselijk vlak meer betaalbare woningen voor gezinnen met lage inkomens willen realiseren.

Aan het debat namen een honderdtal personen deel, die ook een exemplaar ontvingen van het memorandum van de BBRoW voor de gemeenteraadsverkiezingen.