Stedenbouwkundige lasten : open brief aan de regering

03/05/2013

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW), de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL), Inter-Environnement Bruxelles (IEB) en le Mouvement Ouvrier Chrétien Bruxellois (MOC Bruxelles) sturen een Open Brief naar de Brusselse regering.

De aanleiding is het ontwerp regeringsbesluit over de stedenbouwkundige lasten.

Wij vragen aan de regering:

1. het ontwerp volledig te herzien om het uitsluitend te richten op stedenbouwkundige lasten;

2. een afzonderlijke regelgeving voor een belasting op meerwaarden;

3. stedenbouwkundige lasten gebaseerd op de noden gegenereerd door vastgoed projecten, rekening houdend met de omgeving waarin ze ingeplant zijn;

4. het bedrag van de stedenbouwkundige lasten te herzien tot € 400/m², afhankelijk van de projecten en hun omgeving;

5. projectontwikkelaars te verplichten bij elk project van een bepaalde omvang minstens 15 % sociale huisvesting te bouwen en over te dragen aan de overheid;

6. stedenbouwkundige lasten te indexeren.

De volledige Open Brief vindt hieronder als bijlage.

Bijlagen