Art.23 # 52 - Aan wie komen de woningen van het Brusselse OCMW ten goede?

04/06/2013
De BBRoW klaagt het vastgoedbeleid aan van een van de grootste openbare vastgoedoperatoren van Brussel. De belangrijkste taak van een OCMW zou toch moeten zijn om mensen in moeilijkheden bij te staan, wat dus zou inhouden dat de huurwoningen van het OCMW tegen betaalbare prijs worden verhuurd aan gezinnen met een laag inkomen. Dat is niet het geval. De woningen die het Brusselse OCMW verhuurt, zijn dikwijls veel te duur.

De BBRoW heeft een studie gerealiseerd over de verhuurvoorwaarden van de woningen van het OCMW van Brussel-Stad. Met meer dan 2000 woningen bestaat het park van het OCMW uit woningen die zijn gesubsidieerd door het Gewest en woningen gerealiseerd met eigen middelen.

De conclusies van onze studie zijn duidelijk : het huuraanbod van het OCMW is vooral bestemd voor gezinnen met middelgroot inkomen en sluit dikwijls gezinnen met een laag inkomen uit.

INHOUD :

3_ Inleiding
5_ Het private patrimonium van het OCMW
- Evolutie van het patrimonium doorheen de tijd
- Woningtypes
8_ Vastgoedbeheer: rentabiliteit versus recht op wonen?
10_ Begroting en vastgoedinvesteringen van het OCMW
12_ De toegankelijkheid van de gesubsieerde woningen
18_ De toegankelijkheid van de middenklasse woningen
20_ Conclusie

U kan de studie hier onder raadplegen in PDF-formaat !