De BBRoW bekritiseert het woningbeleid van het OCMW van Brussel Stad : teveel woningen worden verhuurd aan te hoge huurprijzen !

04/06/2013
De vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) stelt serieuze vragen bij het woningbeleid van het Brusselse OCMW, één van de grootste openbare woningoperatoren in Brussel. Als sociale instelling die iedere dag te maken krijgt met de strijd tegen armoede, heeft het OCMW als belangrijkste taak om sociale bijstand te verlenen aan gezinnen in moeilijkheden. Dat zou weerspiegeld moeten worden in het woningbeleid van het OCMW. Niets is minder waar. De woningen die het Brusselse OCMW verhuurt, zijn vaak te duur en ontoegankelijk voor de meeste Brusselaars.

De BBRoW heeft een uitgebreide studie gerealiseerd over de manier waarop de woningen van het OCMW van Brussel Stad worden verhuurd. Het woningpark van het OCMW, bijna 2000 woningen, bestaat uit woningen gesubsidieerd door het Gewest en uit middenklassewoningen gerealiseerd met eigen middelen.

De conclusies van onze studie zijn duidelijk : de huurwoningen van het OCMW sluiten in belangrijke mate de gezinnen uit met een klein inkomen en vervangingsinkomen.

De gesubsidieerde woningen : woningen van sociale aard zegt men…

In het totaal zijn 1.000 woningen van het OCMW financieel ondersteund door het Gewest in het kader van renovatieprojecten en stadsvernieuwing. De gewestsubsidie impliceert dat de woningen worden toegewezen aan gezinnen waarvan de inkomens niet hoger liggen dan de inkomensvoorwaarden voor een sociale woning. Op dit moment kan niemand, zelfs niet de gewestadministratie, zeggen of die voorwaarde wordt gerespecteerd. Het Brusselse OCMW geeft aan het gewest geen informatie door over de inkomens van zijn huurders hoewel dit een verplichting is en verhindert zo een efficiënte controle.

Op basis van de gehanteerde huurprijzen, heeft de BBRoW kunnen aantonen dat gezinnen met een laag inkomen en leefloners in het bijzonder nauwelijks toegang hebben tot de gesubsidieerde huurwoningen van het Brusselse OCMW.

Voorbeeld

De oude zeepfabriek Heymans (Anderlechtse steenweg) werd, met gewestsubsidies, verbouwd tot 42 woningen. Een appartement met één slaapkamer wordt er verhuurd aan 550 à 700 euro per maand.
Omdat het OCMW als voorwaarde stelt dat de huur niet hoger mag liggen dan 40% van het inkomen, moet een kandidaat-huurder over minstens 1.400 euro beschikken. Een werkloze met een inkomen van 1.100 euro per maand zal er geen woning kunnen huren !

Op een staal van 209 gesubsidieerde appartementen met één slaapkamer zijn, gezien de huurprijzen en de 40%-regel, slechts 25 woningen toegankelijk voor personen met een leefloon of 12%.

De middenklassewoningen gefinancierd met eigen middelen : voor de bevoorrechte Brusselaar

Het Brusselse OCMW heeft zich de laatste jaren gelanceerd in de bouw van middenklassewoningen (zowat 500 nieuwe woningen tussen 2006 en 2012). Het gaat vooral over woningen in het kader van het ‘1000 woningen-plan’ van de Stad Brussel en het OCMW. Een beleid dat ook de huidige meerderheid wil verderzetten.

We zijn het erover eens dat ook de Brusselse middeninkomens moeten gesteund worden in hun toegang tot huisvesting, maar de keuzes die het Brusselse OCMW hier maakt doen veel vragen rijzen.

In de eerste plaats wegen de investeringen voor de bouwprojecten zeer zwaar op het budget van het OCMW. De inkomsten uit de huurprijzen zijn onvoldoende om de investeringen, die momenteel 100 miljoen euro per jaar bedragen te compenseren.

Anderzijds moet, volgens ons, de bouw van openbare woningen in de eerste plaats als doel hebben om antwoorden te bieden de vraag naar betaalbare huisvesting van de Brusselse bevolking. In het Brusselse Gewest hebben 75% van de gezinnen een netto belastbaar inkomen lager dan 30.000 euro, wat voor een alleenstaande neerkomt op ongeveer 1.700 euro netto per maand. Dat is voor ons de werkelijke Brusselse middenklasse. Wanneer we ook hier de 40%-regel van het OCWM toepassen, mag de huurprijs echt niet hoger zijn dan 680 euro.

Voorbeeld

Bruynstraat in Neder-Over-Heembeek, waar het OCMW 330 middenklassewoningen bouwt.

Van de 139 huuraanbiedingen is er geen enkel appartement met één slaapkamer onder de 650 euro, geen enkele tweeslaapkamerappartement onder de 800 euro en geen enkel drieslaapkamerappartement onder de 1000 euro per maand !

Gezien de hoogte van de huurprijzen, zijn de middenklassewoningen van het OCWM eerder bestemd voor een bemiddeld publiek, dat ook zonder de overheid om een woning kan vinden, maar dat voor de gemeente wel fiscaal interessant is. Maar hier staan we wel veraf van het basistaken van een OCMW.

Vastgoedpromotie is een vreemde activiteit voor een OCWM, en dat is het nog meer wanneer dat leidt tot de creatie van woningen die voor de meeste Brusselaars onbetaalbaar zijn.
Gezien de sociale crisis die de Brusselaars ook treft op het vlak van wonen, is de BBRoW van oordeel dat de overheid in de eerste plaats moet bijdragen aan meer betaalbare woningen en niet het omgekeerde moet doen. Voor wat dienen anders de openbare instellingen ?

De BBRoW roept daarom het OCMW van Brussel Stad op om de huurprijzen van zijn woningen te verlagen en meer transparantie te verschaffen over de toewijzing van de woningen !

Meer informatie

Brusselse Bond voor het Recht op Wonen
www.bbrow.be / info@rbdh.be / 02.502.84.63 / 0484 266 789

Om de volledige studie te raadplegen

Klik hier!