Voor een Brussels sociaal woonbeleid dat effectief de meest behoeftige gezinnen ondersteunt.

20/06/2013
De huisvestingscrisis treft alsmaar meer gezinnen. Daarom moet het Brusselse woonbeleid duidelijke prioriteiten stellen. De BBRoW schuift het prioritaire doelpubliek voor het sociale woonbeleid naar voor.

Alleenstaanden of gezinnen die in Brussel een degelijke en aangepaste woning willen huren en niet meer dan 33% van hun inkomen aan de huur willen besteden , moeten over een maandelijks inkomen beschikken van minstens 1.666 euro tot 3.527 euro.

Dergelijke bedragen zijn niet evident, zeker voor gezinnen die moeten leven van een vervangingsinkomen, maar ook voor jonge arbeiders. Enkele concrete voorbeelden tonen aan dat :

-  Een kassierster die voltijds werkt tegen het minimumloon (0 jaren ancienniteit) verdient 1.168 euro netto per maand en moet 47% van haar inkomen spenderen aan de huur (550 euro voor een appartement met 1 slaapkamer). Ze heeft nog 618 euro per maand of 20 euro per dag voor de rest van haar uitgaven.

-  Dezelfde kassierster deze keer met een kind heeft een inkomen van 1.438 euro per maand (kindergeld inbegrepen) en moet 48.5% van haar inkomen beteden aan de huur (698 euro voor een appartement met 2 slaapkamers). Ze heeft nog 740 euro per maand of 25 euro per dag over voor al haar andere uitgaven.

-  Twee jonge bedienden hebben een maandelijks netto inkomen van 2.430 euro. Ze moeten 22.5% van hun inkomen besteden aan de huur (550 euro voor een appartement met 1 slaapkamer). Ze hebben nog 1.880 euro per maand of 63 euro per dag voor hun andere uitgaven.

Op basis van de fiscale aangiften van de Brusselse bevolking en rekening houdend met het feit dat een deel van de Brusselaars nu al via tussenkomst van de overheid een lage huurprijs betaalt of eigenaar is van hun gezinswoning , is de BBRoW van mening dat het aantal gezinnen dat er niet in slaagt om een degelijke, aangepaste en betaalbarew woning te vinden en dus verplicht is om een ongepaste, ongezonde woning te huren of meer dan 33% van het inkomen aan de huur of aan de aflossing te besteden op 200.000 gezinnen !
Omdat de sociale uitdaging zo groot is, pleit de BBRoW ervoor dat de Brussele overheden veel nauwkeurig definiëren wat het doelpubliek is van het sociale woonbeleid.

We vinden dat het Gewest en de gemeenten op dit ogenblik het sociale woonbeleid veel te ruim en niet precies genoeg definiëren. Gevolg is dat personen die echt nood hebben aan ondersteuning in de kou blijven staan en dat anderen die het niet echt nodig hebben toch worden geholpen.
Voor de BBRoW is het doelpubliek van het sociale woonbeleid prioritair de volgende gezinnen :

1° prioriteit : de gezinnen die meer dan 50% van hun inkomen moeten besteden aan de huur/aflossing van een degelijke en aangepaste woning. Dat zijn de gezinnen met een netto maandelijks inkomen onder 1.106 euro + 500 euro per kind.

2° prioriteit : de gezinnen die tussen 40% en 50% van hun inkomen moeten besteden aan de huur/aflossing van een degelijke en aangepaste woning. Dat zijn de gezinnen met een netto maandelijks inkomen onder 1.383 euro + 500 euro per kind.

3° prioriteit : de gezinnen die tussen 33% en 40% van hun inkomen moeten besteden aan de huur/aflossing van een degelijke en aangepaste woning. Dat zijn de gezinnen met een netto maandelijks inkomen onder 1.666 euro + 500 euro per kind.

In onderstaande document vindt u vindt u die categorieën terug, deze keer volgens gezinstype en ten opzichte van de huidige inkomensplafonds voor een sociale woning.

Bijlagen