De bouw van nieuwe woningen voortzetten

10/10/2013

Op het vlak van nieuwbouw kunnen we in deze barometer twee nieuwe initiatieven vermelden : de hervorming van de stedenbouwkundige lasten en de beslissing van de regering over een tweede plan voor de huisvesting.

We hebben in onze barometer van december 2012 gesproken over het demografisch Gewestelijke Bestemmingsplan dat de mogelijkheid creëert om meer woningen te kunnen gebouwd stedelijke industriegebieden en de administratiegebieden en over de omvorming van leegstaande kantoren tot woningen.

Een belangrijke beslissing van de regering was om de goedkeuring van dit Bestemmingsplan te koppelen aan een wijziging van de stedenbouwkundige lasten. Die wijziging is er effectief gekomen. De Brusselse regering heeft in juli effectief een ontwerp van besluit goedgekeurd voor een hervorming van de stedenbouwkundige lasten.

In het ontwerpbesluit is voorzien dat voor kantoorprojecten, maar ook voor woningprojecten van meer dan 1000 m² het gewest of de gemeenten die de bouwvergunning moeten uitreiken aan de projectontwikkelaar de mogelijkheid hebben (opgelet niet de verplichting) om 15% woningen op te leggen (geconventioneerde woningen of middelgrote woningen of sociale woningen, …). Probleem is dat de projectontwikkelaar die ‘verplichting’ kan afkopen door het storten van een vergoeding, die volgens ons veel te laag is en het voor de projectontwikkelaar wel heel gemakkelijk maakt om hiervoor te kiezen, zodat de kans klein is dat er effectief gemengde projecten komen.

Tijdens haar conclaaf in Oostende eind mei 2013 heeft de Brusselse regering ook beslist om een tweede plan voor de huisvesting te lanceren voor opnieuw de bouw 5.000 nieuwe sociale en middelgrote woningen. Prima initiatief, maar het valt wel op dat er van een concrete verdeling tussen sociale woningen en middelgrote woningen nog geen sprake is en dat er nu ook koopwoningen worden opgenomen in dit tweede Plan. Dit engagement van Oostende zal de komende weken nog worden vertaald in concrete budgetten. Het is ook te hopen dat de nieuwe Brusselse regering volgend jaar dit tweede Plan zal willen opnemen en uitvoeren.

Bijlagen