Memorandum voor de realisatie van het recht op wonen voor 200.000 Brusselaars die niet degelijk of betaalbaar wonen. Een dringende oproep van de verenigingen aan de politici !

16/12/2013

De vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) en zijn 46 leden-verenigingen publiceren vandaag, 17 december, hun ‘Memorandum voor het Recht op Wonen 2014-2019’.

Ons Memorandum met vaststellingen over de huisvestingscrisis in Brussel en concrete, realistische pistes met oplossingen leggen we voor aan alle politieke partijen in Brussel en aan de toekomstige Brusselse regering die na de verkiezingen van 25 mei 2014 zal worden gevormd.

Een huisvestingscrisis die minstens 200.000 gezinnen treft

Vandaag kunnen minstens 200.000 Brusselse gezinnen zich niet op een degelijke of betaalbare manier huisvesten. Dat is te wijten aan een toenemende kloof tussen de inkomens van de meeste Brusselaars, de sterk gestegen huur- en verkoopprijzen op de privémarkt en een veel te klein aanbod van openbare woningen. Die gezinnen zijn verplicht om in te kleine, ongezonde woningen te wonen of meer dan een derde van hun inkomen te besteden aan de huur of aan de terugbetaling van hun hypothecaire lening.

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest staat voor de uitdaging om juist die gezinnen te ondersteunen bij de realisatie van hun grondwettelijk recht op wonen.

In zijn memorandum schuift de BBRoW twee belangrijke principes naar voor die als een rode draad regelmatig terugkomen :

1/ De middelen voor het woonbeleid in Brussel moeten verhogen en prioritair worden gebruikt voor de gezinnen met beperkte inkomens die nu meer dan een derde van hun gezinsinkomen besteden aan de woonkost.

Dat principe houdt onder meer in dat het Gewest haar woonbeleid voor middelgrote inkomens herziet. Voor ons zijn de huidige maatregelen die ten goede komen aan de middenklasse niet doelgericht genoeg waardoor ook gezinnen die het gemakkelijker hebben om een woning te huren of aan te kopen, toch overheidssteun ontvangen.
Dat betekent ook :
● een toename van het aantal openbare huurwoningen van sociale aard om een antwoord te kunnen bieden aan de 50.000 gezinnen op een wachtlijst
● een algemene huurtoelage voor de gezinnen met beperkte inkomens waarmee het verschil tussen de objectieve huurprijs en 1/3 van de gezinsinkomens wordt vergoed
● meer gerichte aankoopsteun voor gezinnen met beperkte inkomens.

2/ Het Gewest moet de privé-sector veel meer betrekken bij het sociale woonbeleid.
Dat kan door een omkadering van de huurprijzen in te voeren via objectieve huurprijzen maar ook door privépromotoren bij hun projecten systematisch te verplichten om minstens 15% woningen aan geplafonneerde prijs te realiseren.

Onze campagne om het Memorandum te ondersteunen.

Tussen januari en september 2014 organiseert de BBRoW een campagne om de aandacht te vestigen op de ernst van de huisvestingscrisis en om de politieke partijen ervan te overtuigen om van wonen na de gewestverkiezingen een prioritair aandachtpunt te maken.

Komen aan bod : onze woonbarometer die het bilan maakt van het woonbeleid van de huidige Brusselse regering, een evenement rond het recht op wonen, een actie die de aandacht wil vestigen om de leefomstandigheden in een ongezonde woning, …

Meer info ?

Het volledige memorandum

● Voor vragen :

Werner Van Mieghem, coordinator van de BBRoW – 02/502.84.63

Ilham Bensaïd, communicatie - 0479.77.89.04