17/02/2014 - Bezoek aan triest Brussel

17/02/2014

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen en twee van zijn leden-verenigingen, Samenleven/Convivence en Habitat & Rénovation hebben vandaag, 17 februari 2014, de lijsttrekkers van de democratische partijen uitgenodigd voor een bezoek aan triest Brussel.

* Hebben hun aanwezigheid bevestigd : Vincent De Wolf, Didier Gosuin, Christos Doulkeridis, Joëlle Milquet, Philippe Close, Elke Vanden Brandt, Fouad Ahidar en Elisabeth Mertens (medewerkster kabinet Grouwels).

De Brusselse verenigingen hebben een ‘Bezoek aan triest Brussel’ georganiseerd om de politici bewust te maken van de reële situaties die de verenigingen ieder dag tegenkomen : ongezonde woningen en de zeer moeilijke zoektocht naar een degelijke woning. Deze actie kadert in een campagne rond wonen die de BBRoW de komende maanden voert.

Het bezoek aan triest Brussel heeft de politici met de neus op de feiten gedrukt. Ze hebben twee ongezonde woningen bezocht in Elsene en Brussel-Stad.

-  De eerste woning is een appartement met 1 slaapkamer waarin een familie leeft van 2 ouders en 4 (binnenkort 5) kinderen. De huur bedraagt 850 € (+ 75 € gemeenschappelijke lasten). De woning vertoont ernstige gebreken : kapotte ramen, vochtproblemen, geen verwarming, …

-  De tweede woning is een kelder die wordt bewoond door een alleenstaande man die hiervoor 300 € per maand betaalt. De woning vertoont alle gebreken die een ruimte die niet bedoeld is als woning kan hebben : problemen met ventilatie, verlichting, vocht, …

Tijdens de bezoeken hebben de politici kunnen luisteren naar :

-  De opsomming van de gebreken ten opzichte van de Huisvestingscode door een technisch raadgever

-  de getuigenissen van de bewoners,

-  de getuigenissen van de sociale werkers over de begeleiding van de bewoners en de moeilijkheden om een andere woning te vinden.

De twee bezochte woningen zijn slechts een illustratie van een veel groter fenomeen.

De Brusselse Huisvestingscode en de Woninghuurwet verplicht de verhuurders om veiligheids- en gezondheidsnormen te respecteren wanneer ze hun woning verhuren. De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsinspectie heeft als taak om de staat van de huurwoningen te controleren en verricht ieder jaar steeds meer inspectiebezoeken : in 2012 : 555 bezoeken na klacht en 51 bezoeken op eigen initiatief. Maar het aantal ongezonde en onveilige woningen is veel hoger.

Tal van huurders die in ongezonde woningen wonen, durven geen klacht indien uit schrik door hun verhuurder uit de woning te worden gezet en omdat het alsmaar moeilijker wordt een andere betaalbare, degelijke woning te vinden. De kloof tussen de inkomens van een groot deel van de Brusselaars en de huurprijzen wordt alsmaar groter. Die situatie dwingt duizenden huurders om ongezonde woningen te bewonen.

Eisen van de verenigingen

De drie verenigingen dragen samen een aantal eisen die volgen hen de strijd tegen ongezonde woningen in Brussel kan verbeteren :

• De Gewestelijke Huisvestingsinspectie moet voldoende personeel en middelen hebben om effectief meer controlebezoeken te kunnen afleggen.

• Verhuurders met een beperkt aantal huurwoningen en een laag inkomen moeten een hogere renovatiepremie ontvangen, op voorwaarde dat ze hun woning voor langere tijd toevertrouwen aan een sociaal verhuurkantoor.

• Voor woningen waartegen de Gewestelijke Huisvestingsinspectie een verhuurverbod heeft uitgesproken moet het openbaar beheerrecht worden toegepast. We pleiten ervoor dat de Gewestelijke grondregie de woningen die procedure opstart, de nodige werken laat uitvoeren en nadien de woningen in beheer geeft aan een openbare vastgoedoperator of een sociaal verhuurkantoor.

• Om de herhuisvesting van bewoners van ongezonde woningen mogelijk te maken op de privémarkt, moet dringend een algemene huurtoelage komen, gekoppeld aan een omkadering van de huurprijzen.

• De verenigingen die bewoners van ongezonde woningen bijstaan moet meer middelen krijgen.