Art.23 # 56 - De woonbonus voor eigenaars: een slecht goed idee

26/06/2014
Moet de woonbonus simpelweg worden behouden of bestaan er andere manieren om eigendomsverwerving efficiënter te ondersteunen ? De BBRoW geeft hierop antwoord op een beslissend moment voor het Brusselse woonbeleid.

Het akkoord over de zesde staatshervorming van december 2013 voorziet onder andere in de regionalisering van een aantal fiscale uitgaven voor de woning waaronder de aftrek voor de enige, eigen woning ook wel de ‘woonbonus’ genoemd, waar we het in dit nummer vooral over zullen hebben ; maar ook de belastingverminderingen voor energiebesparende maatregelen en voor de verhuur van de woning via een sociaal verhuurkantoor.

De overheveling van deze bevoegdheden gaat in op 1 juli 2014 en biedt samen met de regionalisering van de huurwetgeving een unieke kans om nieuwe impulsen te geven aan een coherent Brussels woonbeleid.

Daarom is het meer dan pertinent om de vraag te stellen of het systeem van de woonbonus zomaar moet overgenomen worden of dat er geen andere manieren bestaan om eigendomsverwerving of andere vormen van wonen te ondersteunen.

INHOUD :

3_ Inleiding
4_ De woonbonus onder het vergrootglas
- Wat is de woonbonus ?
- Hoeveel kost de woonbonus aan de overheid ?
- Wie maakt gebruik van de woonbonus ?
- Is de woonbonus een efficiënt instrument ?
10_ De huidige Brusselse steunmaatregelen voor ondersteuning van de eigendomsverwerving
- Vermindering van de registratierechten
- Brussels Woningfonds
- Citydev
+ Initiatieven van de verenigingen : de collectieve spaargroepen en Community Land Trust Brussel
22_ En wat met de huurgezinnen ?
24_ Onze alternatieve pistes voor de woonbonus
- Aanbod aan betaalbare koopwoningen verhogen.
- Aankoopbedrag verlagen
- Meer hypothecaire leningen van het Woningfonds
- Verzekering tegen inkomensverlies
- Ondersteuning van eigenaars-verhuurders
28_ Conclusie
30_ Advies van de Vlaamse Woonraad

Om Art. 23 te downloaden, klik op onderstaande bijlage.