Art.23 # 57 - Het aangekondigde woonbeleid van de nieuwe Brusselse regering: onvoldoende sociaal tegenover een dramatische huisvestingscrisis

21/10/2014
In deze Art. 23 vindt u onze reacties, indrukken, vragen, interpretaties, tevredenheid en zorgen op en over de aangekondigde maatregelen op het vlak van openbare woningbouw, stadplanning, huurtoelagen, strijd tegen leegstand, de huurwetgeving, de ondersteuning van eigendomsverwering,…

Globaal gezien overtuigt dit werkprogramma van de Brusselse regering
niet. De BBRoW hoopte sterke engagementen en duidelijke doelen terug
te vinden in het voordeel van de gezinnen met een laag inkomen. Maar
in de meeste hoofdstukken ontbreekt het aan precisie en streefcijfers.

INHOUD :

3_ Inleiding
5_ Een te vaag sociaal woonbeleid
6_ d-GBP, GPDO en Territoriaal Platform. Stadsplanning, op de koop toe!
12_ De bouw van sociale woningen is geen prioriteit meer!
15_ De ‘omkaderde huurtoelage’: een maatregel die een beetje helpt en zeer weinig omkadert!
18_ Men profiteert niet genoeg van de regionalisering van de huurwet
21_ Stadsvernieuwing: Interessante pistes... op voorwaarde dat de middelen volgen
23_ Zal de steun voor eigendomsverwerving naar de juiste personen gaan?
28_ Bestrijding van leegstaande woningen mag met meer engagement
33_ Het openbaar beheerrecht: Kan dat niet beter?
35_ Toegang tot energie voor iedereen. Een mooie ambitie die wel nog concreet moet worden.
36_ Naar een ambitieus thuis-en daklozenbeleid?
38_ Conclusie

Om Art. 23 te downloaden, klik op onderstaande bijlage.