De Boei

Contact:

Naaldstraat 23
1070 Anderlecht
Tel : 02/523 95 94
Fax : 02/523 96 09
Mail : de.boei@vzwcad.be

Contactpersoon :

Martine Van den Brande

CAD-De Boei biedt huisvesting aan volwassenen met een licht mentale handicape. Huurders van een Boei krijgen coaching die erop gericht is zelfredzaamheid te ondersteunen en zelfstandig leven mogelijk te maken. In ons ontmoetingslokaal aan de Auberlaan kunnen bewoners van een Boeihuis deelnemen aan verschillende inclusie bevorderende activiteiten, community building projecten en dagbesteding die hen de mogelijkheid bieden hun sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en integratie verder te bevorderen.
Naast het huisvestingsproject biedt CAD-De Boei ook een dienst solidair wonen aan, die zicht richt tot iederee die het moeilijk heeft om zonder ondersteuning zelfstandig te functioneren. De solidair woonbegeleider biedt ondersteuning bij de zoektocht naar een gepaste woning en werkt samen met de kandidaat huurder aan vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te wonen.