Het aangekondigde woonbeleid van de nieuwe Brusselse regering : te weinig sociaal tegenover een dramatische huisvestingscrisis !

21/10/2014

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) heeft een grondige en kritische analyse gepubliceerd over de voorziene en ontbrekende maatregelen in verband met wonen uit het Brusselse regeerakkoord.

Onze conclusie : deze regering sluit haar ogen voor een huisvestingscrisis die de gezinnen met een laag inkomen volkomen in de greep houdt.

Drie redenen waarom het programma van de nieuwe Brusselse regering ons niet overtuigt :

1. De BBRoW hoopte sterke engagementen en een duidelijke visie terug te vinden.

We moeten vaststellen dat het regeerakkoord, en in het bijzonder het zeer korte hoofdstuk over wonen, teveel onduidelijkheid, te weinig concrete maatregelen en onprecieze doelstellingen bevat.

De regering kondigt bijvoorbeeld wel aan dat ze de bouw van 3.900 sociale woningen wil lanceren, maar er wordt niet gezegd waar al die woningen zullen komen en op welke manier de bouw ervan eindelijk sneller kan gebeuren.

2. De Brusselse regering maakt de keuze om eerder de gezinnen met een hoog inkomen te ondersteunen. “Het Gewest moet een beleid uittekenen zonder taboe om de stadsvlucht van de middelgrote inkomens een halt toe te roepen.”, lezen we in het akkoord. Die keuze vertaalt zich in maatregelen die niet in het voordeel zijn van de gezinnen met een laag inkomen, zoals bijvoorbeeld :

● De ontwikkeling van de kanaalzone en de 10 nieuwe wijken laat de regering teveel over aan de privé-promotoren die vooral duurdere woningen zullen bouwen. Gevolg is dat de bouw van publieke woningen er geen prioriteit zal zijn.

● De inkomensvoorwaarden voor een hypothecaire lening van het Woningfonds zullen worden opgetrokken.

3. De aangekondigde maatregelen laten niet toe om dwingend in te grijpen op de stijgende verkoop- en huurprijzen.

● de regering voorzien een huurtoelage voor een klein deel van de 40.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. Ze wil een “omkaderde huurtoelage” invoeren die enkel zal worden uitbetaald wanneer de verhuurder bereid is om een referentiehuurprijs te respecteren. Een dergelijk vrijwillig systeem zal weinig verhuurders overtuigen.

● De regering wil de onroerende voorheffing voor multi-eigenaar verhogen. De kans is groot dat verhuurders die meerkost doorrekenen in de huurprijs.

● De woonbonus (fiscale aftrek van hypothecaire lening) wordt behouden tot 2017. Het is nochtans een inefficiënte maatregel die niet nuttig is op het moment van aankoop van de gezinswoning en zeer duur kost aan het Gewest.

Voor de BBRoW bestaat de fundamentele uitdaging erin om wonen in deze stad betaalbaar te houden voor de gezinnen met een laag inkomen.

Dat vraagt om een gedurfd woonbeleid met de volgende prioritaire maatregelen :

-  terreinen van de overheid moeten in handen van de overheid blijven en meer sociale huur- en koopwoningen voorzien in alle Brusselse gemeenten ;

-  een goed uitgewerkt systeem van referentiehuurprijzen moet de weg openen voor een echte omkadering van de huurprijzen ;

-  het doelpubliek van de steunmaatregelen voor eigendomsverwerving en het woonbeleid in het algemeen moet beter worden gepreciseerd.

Tijdens deze legislatuur zal de BBRoW opnieuw het werk van de regering en het parlement nauwgezet volgen. We willen onze rol van waakhond spelen, maar ook de noden van de Brusselaars laten horen, concrete voorstellen formuleren voor fundamentele oplossingen. De stem van de verenigingen mag gehoord worden !

Meer info ?

Art 23 # 57 – Het aangekondigde woonbeleid van de nieuwe Brusselse regering : onvoldoende sociaal tegenover een dramatische huisvestingscrisis !

De BBRoW en zijn 52 leden-verenigingen nemen een kritisch standpunt in over het Brusselse regeerakkoord en meer bepaald de onderwerpen : bouw van openbare woningen, stedenbouw, omkaderde huurtoelage, strijd tegen leegstaande woningen, de huurwet, aankoopsteun, stadsvernieuwing, toegang tot energie en de strijd tegen thuisloosheid.

Het tijdschrift kan worden besteld bij de BBRoW.
Gratis voor journalisten / 7€ voor het grote publiek.

Het tijdschrift kan ook worden ingekeken hier!

Perscontacten

- Werner Van Mieghem
Coördinator van de BBRoW
02.502.84.63

- Ilham Bensaïd
Verantwoordelijke communicatie
0479.77.89.04