Het Brusselse woonbeleid 2014-2019

04/12/2014
De uitdagingen op het vlak van wonen in Brussel zijn enorm. De huur- en verkoopprijzen in dit Hoofdstedelijk Gewest stijgen veel sneller dan de inkomens van haar inwoners. Het zijn de gezinnen met de lage inkomens die het hardst getroffen worden door die stijging.

En toch sluiten onze politici hun ogen voor die realiteit. Ook de nieuwe Brusselse regering heeft het in het regeerakkoord vooral over ‘een beleid zonder taboe om de stadsvlucht van de middelgrote inkomens een halt toe te roepen’.

Het is waar dat de regering de bouw van 3.900 sociale huurwoningen wil ‘lanceren’. Maar zonder duidelijk aan te geven waar die woningen moeten komen en vooral zonder duidelijk te zegen hoe ze de bouw van sociale woningen, die veel te traag gaat, wil versnellen.

De meer dan 40.000 gezinnen die zijn ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning zijn dus nog lange tijd aangewezen op de private huurmarkt. Van een verplichte huurprijsomkadering en algemene huurtoelage is er geen sprake.
Gezinnen met een beperkt inkomen konden tot voor kort nog hopen zelf hun gezinswoning aan te kopen. Het Woningfonds met haar goedkopere hypothecaire leningen, de collectieve en solidaire spaargroepen en de CLT-woningen opgezet door de verenigingen boden daartoe mogelijkheden.

Voor die gezinnen biedt het regeerakkoord geen duidelijke perspectieven. Er is voor gekozen om het doelpubliek van het Woningfonds nog uit te breiden, van een sterke verlaging van de registratierechten voor gezinnen met een beperkt inkomen is niet meteen sprake en de CLT-projecten dreigen uit handen genomen worden van de verenigingen.

U heeft het begrepen, de BBRoW is niet tevreden over het Brusselse regeerakkoord 2014-2019. Een aantal belangrijke maatregelen zoals omkadering van de huurprijzen of een evenwichtige verdeling van sociale woningen in alle Brusselse gemeenten staan niet in het akkoord. De maatregelen die dan wel zijn voorzien zijn dikwijls te vaag geformuleerd en geven onvoldoende antwoord op de vraag hoe deze regering de fundamentele uitdaging om wonen in deze stad betaalbaar te houden voor de gezinnen met een laag inkomen wil aangaan.

Voor de BBRoW kan die uitdaging vorm krijgen door ervoor te zorgen dat terreinen van de overheid in handen van de overheid blijven en meer sociale huur- en koopwoningen voorzien ; door een goed systeem van referentiehuurprijzen uit te werken en zo de weg te openen voor een echte omkadering van de huurprijzen ; door een huurwaarborgfonds op te zetten waar alle Brusselaars beroep op kunnen doen ; door een Brusselse huurwetgeving te stemmen waarin ook aandacht is voor medehuur, tijdelijke bezettingen en bestrijding van leegstand boven winkels ; door een Brusselse vastgoedfiscaliteit te voorzien die eigenaars/verhuurders ertoe aanzet om hun woningen te onderhouden en energiezuinig te maken en door de woonbonus om te vormen tot een directe ondersteuning van eigendomsverwerving voor gezinnen met een laag of bescheiden inkomen.

BRONNEN:

Brusselse regeerakkoord 2014-201

Art. 23 # 57 - Het aangekondigde woonbeleid van de nieuwe Brusselse regering : te weinig sociaal tegenover een dramatische huisvestingscrisis !