Art.23 # 58 - De productie van sociale woningen nu en straks. DEEL 1: terreinen, financiën

22/12/2014

Voor dit nieuwe nummer van Art. 23 wijden we al onze aandacht aan de sociale
huisvesting. Een sector die die aandacht meer dan nodig heeft. Iedereen is het
erover eens dat er meer sociale woningen nodig zijn, juist omdat ze nog betaalbaar
zijn voor gezinnen met een laag inkomen, maar toch stoot de realisatie
ervan op hinderpalen. Er is een enorme kloof tussen de dringende nood van vele
tienduizenden gezinnen en de traagheid waarmee het sociale woningenpark
groeit. Resultaat is dat de wachttijd voor een sociale woning is toegenomen en
dat een wachttijd van 10 jaar eerder regel dan uitzondering is geworden.
Het grootste probleem ligt bij de productie van nieuwe sociale woningen.
Het sociale woningpark groeit nauwelijks. Vandaag blijft men hangen rond
39.000 woningen, want terwijl men langs de ene kan weinig sociale woningen
bijbouwd, moeten andere worden leeggemaakt voor renovatie. Bijna status quo.
En ondertussen blijft de vraag naar een sociale woning stijgen. In 2013 waren
44.332 gezinnen kandidaat.

Waarom is het zo moeilijk om sociale woningen te produceren in Brussel?
Op die vraag willen we een antwoord zoeken in dit nummer. We nemen
twee thema’s onder de loep: het grondbezit en de financiën.

Om Art. 23 te downloaden, klik op onderstaande bijlage.