Samenlevingsopbouw Brussel

Contact:

Henegouwenkaai 29
1080 Molenbeek
Tel : 02/203 34 24
Mail: info.brussel@samenlevingsopbouwbrussel.be

Te contacteren persoon:

Stjn Beeckman
Lamyae Boualkma

Online bekijken :

www.samenlevingsopbouwbrussel.be

Wonen is voor veel mensen te duur. De zoektocht naar een kwalliteitsvolle en betaalbare woning is voor groepen met een laag of bescheiden inkomen in Brussel een onmogelijke opgave geworden. Daarom ontwikkelen we innovatieve, kleinschalige en collectieve woonvormen op maat van deze groepen. We kiezen ervoor om deze woonoplossingen vorm te geven in leegstaande panden (woonhuizen, kantoorgebouwen,... ) en/of op braakliggende terreinen. Op die manier pakkenwe met een positieve invulling de vele stedelijke leegstand aan en geven we het recht op wonen concreet gestalte. Het werken op maat impliceert een actieve betrokkenheid van de (toekomstige) bewoners. Door middel van het reëren van onderlinge solidariteit willen we werken aan wederzijdse versterking en gemeenschapsvorming. DE tijdelijke verbetering vvan de woonsituatie zorgt er ook voor dat mensen terug greep krijgen op hun leven en hun precaire woon- en leefsituatie kunnen stabiliseren, wat op zijn beurt een belangrijke voorwarde is om werk te maken van een meer duurzame vorm van wonen (via oa en collectieve spaargroep) of terug aansluiting te vinden met andere levensdomeinen (opleiding, arbeid, sociale bijstand,... ). Daarnaast willen we ook zoveel mogelijk inzetten op interactie met de omgeving. Onze tijkelijke aanwezigheid kan een impuls betekenen voor de dynamiek in de buurt. Zo reiken onze wonen op maat projecten op verschillende manieren nieuwe antwoorden aan voor stedelijke en maatschappelijke uitdagingen.