Art.23 # 60 - Medehuur in Brussel : uitdagingen, hinderpalen, perspectieven

01/07/2015
In dit nummer van Art. 23 komt ‘medehuur’ aan bod : een fenomeen dat nog niet goed gekend is maar wel opgang maakt in Brussel. We behandelen dit thema vanuit verschillende invalshoeken : de huurwetgeving, het sociaal statuut van de medehuurders, stedenbouw, … en laten u kennismaken met Brusselse medehuurders en projecten van verenigingen.

INHOUD :

3_ Inleiding

5_ Wat verstaan we onder medehuur?
7_ Medehuur, een fenomeen in opmars
13_ Medehuur en de regionalisering van de woninghuurwet

19_ Wanneer medehuur rijmt met samenwonen

20_ Het statuut van samenwonend, armoede en recht op wonen
26_ Het begrip ‘samenwonen’ op het vlak van OCMW
30_ Sociaal statuut en solidair wonen: het blijft een moeilijke oefening!
35_ Sociaal statuut en... stedenbouw

36_ Projectfiches

37_ Entre voisins asbl – Maison Abbeyfield
38_ Collectief AuQuai
39_ De gemeenschapshuizen van vzw L’Autre « lieu »
40_ Cap Habitat
41_ Communa
42_ Rechtsreeks van de straat naar een solidaire woning
43_ Projet Léon

44_ Conclusie

“Art. 23 # 60 : Medehuur in Brussel : uitdagingen, hinderpalen, perspectieven” kan u lezen in PDF-formaat door op onderstaande link te klikken.