Ilot vzw

Contact:

Administratief centrum
Sint-Gilliskerkstraat 73
1060 Sint-Gillis
Tel: 02 537 20 41
Fax: 02 537 35 93
Mail: info@ilot.be

Online bekijken :

www.ilot.be

De missie van ILOT is om tegemoet te komen aan de behoeften van daklozen door het organiseren van een aanbod van diensten voor basisbehoeften, opvang en tijdelijke huisvesting, het creëren van huisvestingsoplossingen, en het begeleiden van recentelijk herhuisveste mensen.
Door middel van individuele ondersteuning op maat, collectief werk dat ons doelpubliek betrekt bij beheers- en bestuursmethoden, en een maatschappelijk engagement dat politieke lobby omvat, streeft de vereniging naar reflectie en diepgaand werk op het gebied van dakloosheid, de oorzaken en gevolgen ervan, en de bouw van waardige en duurzame oplossingen voor daklozen.

Ons doel wordt bereikt wanneer de mensen die we begeleiden een zekere autonomie en waardige levensomstandigheden terugkrijgen.
Om deze missie te realiseren, beschikt L’ILOT over verschillende buitendiensten:

  • Het Dagcentrum - Le Clos,
  • de drie Welcome Houses (twee in Brussel en één in Jumet),
  • de S.Ac.A.Do service,
  • de cel Capteur de Logements.