Woningen 123 Logements

Contact:

Vooruitgangstraat 214 bus 1
1030 Brussel
Tel: 02/201 03 60
info@123rueroyale.be

Onthaal permanentie:
Maxime Mathieu

Online bekijken :

http://www.123rueroyale.be

Deze verenigingen zoekt alternatieve oplossingen voor de huisvestingscrisis in Brussel, onder andere door leegstaande gebouwen en woningen te hergebruiken :
- precaire bezetting van een leegstaand gebouw
- sociale gemeenschapswerk dat de bewoners zoveel mogelijk aanzet om het gebouw en het samenleven zelf te organiseren.