Art. 23 #61 - De hervorming van de Brusselse vastgoedfiscaliteit : een vergiftigd geschenk.

10/12/2015
De ’grote’ hervorming van de vastgoedbelasting waarover de Brusselse regering een akkoord heeft bereikt, is voor de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen een ontgoocheling geworden.
In dit nummer van Art. 23 gaat de BBRoW dieper in op de hervorming van de Brusselse vastgoedbelasting en de impact die de hervorming kan hebben op eigenaars, huurders en kandidaat-kopers.

Bijlagen