Tientallen woningen opnieuw op de markt dankzij de acties van de BBRoW !

27/01/2016

Hoeveel woningen staan er leeg in Brussel? Verbetert de situatie of gaat ze er nog op achteruit? Moeilijk te zeggen omdat er vandaag nog altijd veel onduidelijkheid is over het juiste aantal leegstaande woningen. Iedereen is het erover eens dat de leegstand moeten worden aangepakt, maar ondertussen spreekt men al twintig jaar van een aantal tussen de 15.000 à 30.000 woningen. Er ontbreekt een systematische inventaris, die het mogelijk zou maken om gericht actie te ondernemen tegen de eigenaars van leegstaande woningen.

Sinds 2009 is het laten leegstaan van een woning een misdrijf en zijn er maatregelen voorzien om op te treden tegen leegstand. De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen en zijn leden-verenigingen ijveren al lang voor meer betaalbare, degelijke woningen en hebben daarom gebruik gemaakt van de bestaande maatregelen om ervoor te zorgen dat lege woningen opnieuw bewoond worden. We moedigen andere actoren aan om hetzelfde te doen.

Sinds 2012 heeft de BBRoW 340 klachten ingediend tegen eigenaars van leegstaande woningen in vijf Brusselse gemeenten. Onze klachten zijn overgemaakt naar de gewestelijke cel leegstand en naar de betrokken gemeenten: Sint Gillis (164 adressen), Brussel-Stad (42), Elsene (69), St Joost (33) en Schaarbeek (32). Onze klachten hebben ertoe geleid dat tot nu toe 60 gebouwen (minstens 100 woningen) opnieuw op de markt zijn gebracht, waaronder drie via een sociaal verhuurkantoor.

De BBRoW heeft ook tegen een eigenaar een vordering tot staking ingeleid bij de rechtbank om zo een eind te maken aan de hardnekkige leegstand. In haar vonnis van eind 2015 bevestigt de rechter ‘dat de eigenaars het gebouw laten leegstaan en niet alle maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat het bewoond wordt’. De eigenaars zijn veroordeeld om een bouwvergunning aan te vragen, om de nodige werken uit te voeren en de woning opnieuw te laten bewonen.

Voor de BBRoW is het resultaat van onze acties bevredigend. We slagen erin om minstens 100 leegstaande woningen opnieuw op de markt te brengen. Daarom willen we verder gaan met het indienen van klachten en de vorderingen tot staking. We roepen Gewest, gemeenten en andere erkende verenigingen op om ook deze juridische mogelijkheid te gebruiken.

Er zijn geen excuses meer om een woning te laten leegstaan.