Une Maison en plus

Contact:

Brits Tweedelegerlaan, 27
1190 Vorst
Tel : 02 349 82 40
Fax: 02 349 82 44
Mail: info@unemaisonenplus.be

Telefonische permantie: maandag tot vrijdag: 9u tot 16u
Onthaal: maandag tot vrijdag: 9u tot 16u

Te contacteren personen:
- Silvia Rollo, coordinatoor Habitons+
- Sofia Gargouri en Aziz Bairouk: directeur

Online bekijken :

www.unemaisonenplus.be

De vereniging werd opgericht in 1982 en is een Buurthuis dat openstaat voor alle buurtbewoners van Vorst met als sociaal doel de strijd tegen sociale uitsluiting en preventie door rekening te houden met de psycho-medisch-sociale, educatieve en culturele dimensies. Het ontwikkelt met de deelname van de betrokken inwoners en partners een gemeenschapsactie van gezondheidsbevordering, stedelijke sociale ontwikkeling, permanente educatie en culturele expressies.

De activiteiten die we ontwikkelen zijn gericht op gemeenschapsacties om de leefomgeving van de bewoners op niveau van de wijk te verbeteren:

  • advies over renovatie en energie;
  • onderwijs en bewustmakingsactiviteiten op het gebied van rationeel energiegebruik;
  • beheer van projecten ter ondersteuning van de bewoners bij de verbetering van de leefomgeving en de openbare ruimte (geïntegreerde lokale ontwikkeling en wijkvernieuwing);
  • huiswerkklassen;
  • creatieve school (creatieve woensdagen en schoolvakanties);
  • inloopcentrum voor kinderen waarvan de ouders onderwijs volgen...

Deze activiteiten zijn ontwikkeld op basis van voorafgaande enquêtes en het onderliggende leitmotiv is de versterking van de vaardigheden van de gebruikers, of het nu gaat om ouderschap, burgerschap of huisvesting. Onze verschillende sectoren worden in de achtergrond van het werk met elkaar verweven (ontwikkeling van "inter"-projecten: intersectoraal, intergenerationeel, intercultureel, etc.). Deze globale aanpak is het sterke punt van onze vereniging.

Onze vereniging ontwikkelt ook verschillende samenwerkingsverbanden. Samen met haar partners voert zij proefprojecten uit zoals GECS, CLT, en verschillende projecten op het gebied van de duurzame wijkcontracten (Eco-réno en plus, Albert leeft gezond en slim, Part’ages, Mosaics,... .

Locatie: We zijn actief in het Vorst, en voornamelijk in het Versterkte Ontwikkelingsgebied voor Huisvesting en Renovatie (EDRLR).

Doelpubliek: Ons publiek is een kwetsbaar publiek; deze kwetsbaarheid wordt begrepen door de moeilijkheid om een woning te vinden (te hoge huurprijzen, ongezonde woningen,...), de perceptie van een laag inkomen, de samenstelling van het huishouden (grote gezinnen of alleenstaande ouders), de moeilijkheid om zich te integreren in het beroeps- of schoolleven...

Renovatie/energieadviesdiensten:
Al onze diensten zijn op afspraak beschikbaar door te bellen naar het centrale secretariaat: 02 349 82 40.