Art.23 # 62 - De productie van sociale woningen nu en straks . Deel 2/ De renovaties en de fusies

24/06/2016
Vertragingen, projecten die blijven aanslepen, ongezonde en leegstaande woningen: ook daaraan denken we wanneer we het hebben over sociale huisvesting en de renovatieprogramma’s. Achter die alarmerende vaststellingen verbergt zich een complexe realiteit met diverse actoren en gedeelde verantwoordelijkheden.

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen heeft zopas zijn driemaandelijks tijdschrift gepubliceerd, Art. 23, waarin deze keer het thema van de renovaties en de fusies in de sociale huisvestingssector aan bod komt.

INHOUD:

Inleiding

1/ De renovatie van sociale woningen

1.1 Terugblik op de renovaties : een moeizame vooruitgang
1.2 Schijnwerper op de investeringsprogramma’s en hun uitvoering
1.3 De leegstaande sociale woningen
1.4 Op zoek naar de verloren tijd
1.5 Een hernieuwde voogdij : ook meer efficiëntie ?
1.6 En de huurders bij dat alles ? Focus op de herhuisvesting
1.7 La rénovation de la Tour Brunfaut, un (contre)- exemple pour l’avenir ?
1.8 De kostprijs van de werken : een obstakel voor een renovatieproject ?
1.9 Conclusie

2/ De fusies van de openbare vastgoedmaatschappijen

2.1 Van de 6e staatshervorming tot de fusie van de OVM’s
2.2 Ontmoeting met Zuidhaard en de Brusselse Coöperatieve Alliantie
2.3 Mogelijke effecten van de fusies op de renovaties

CONCLUSIE

Bijlagen