Art 23 # 63 - Huisvesting : 10 ideeën onder het vergrootglas !

21/09/2016
In de huisvestingssector zijn de uitdagingen groot : te dure huur- of koopprijzen voor alsmaar meer Brusselaars, een schromelijk gebrek aan sociale woningen, teveel leegstaande of ongezonde woningen, …

Als antwoord op die uitdagingen ontstaan nieuwe ideeën en maatregelen, soms goede, soms slechte. De BBRoW heeft in haar nieuwe publicatie ‘Art. 23’ 10 ideeën en maatregelen voor de huisvestingssector in Brussel geanalyseerd.

Sommige van die ideeën en maatregelen, ook gedragen door onze politici, vertrekken vanuit een goede intentie, maar bereiken niet altijd het beoogde doel. We proberen voor de volgende maatregelen te begrepen waarom :

  • Het openbaar beheerrecht
  • Het EPB-certificaat
  • De herhuisvestingstoelage
  • De registratie van huurovereenkomsten
  • Het urgentiebeleid in de thuislozensector
  • De toewijzing van gemeentewoningen door een onafhankelijke commissie

Naast die maatregelen hebben we ook drie ideeën onderzocht die op het eerste zicht origineel en verleidelijk overkomen, maar die in de praktijk minder nuttig blijken en zelfs perverse effecten opleveren :

  • Het huurcontract van bepaalde duur in de sociale huisvesting
  • Airbnb in Brussel
  • De belasting van de werkelijke huurinkomsten

Tenslotte hebben we een idee geanalyseerd dat de laatste tijd opgang vindt en op termijn in Brussel ingang zou kunnen vinden, maar dan wel nog een reeks randvoorwaarden vereist om er een echt goed idee van te maken :

  • De bewonerscoöperaties

Met dit gevarieerde nummer van Art. 23 krijgt u meer inzicht in de huisvestingssector en 10 ideeën en maatregelen, dat alles tegen een achtergrond van een alsmaar meer uitdeinende huisvestingscrisis.

We hopen dat we met deze verschillende bijdragen het debat kunnen aanwakkeren, zowel op straat als in het parlement. Creativiteit en een moedig beleid zijn een must om de huisvestingscrisis te boven te komen.

Bijlagen