De strijd tegen de leegstand : een prioriteit voor de BBRoW : een woning terug bewoond dankzij onze juridische actie

28/09/2016
In november 2014 heeft de BBRoW een vordering tot staking ingediend tegen de eigenaar van een leegstaand gebouw in Elsene. De rechter heeft vervolgens de eigenaar veroordeeld om de nodige werken uit te voeren en de woning opnieuw te laten bewonen. Positief resultaat : 4 volwassenen en 3 kinderen zijn opnieuw gedomicilieerd in de woning !

In november 2014 heeft de BBRoW een vordering tot staking ingediend tegen de eigenaar van een leegstaand gebouw in Elsene. De rechter heeft vervolgens de eigenaar veroordeeld om de nodige werken uit te voeren en de woning opnieuw te laten bewonen. Positief resultaat : 4 volwassenen en 3 kinderen zijn opnieuw gedomicilieerd in de woning !
De strijd tegen leegstaande woningen in Brussel is al jaren een van de prioriteiten voor de BBRoW en zijn leden-verenigingen. Alsmaar meer gezinnen hebben het moeilijk om een degelijke, betaalbare woning te vinden, terwijl er nog altijd veel woningen leegstaan. In combinatie met de trage productie van sociale woningen en de schaarste aan bouwterreinen, is de strijd tegen leegstand fundamenteel.

Na sensibiliseringsacties en lobbying, na steun aan tijdelijke bezettingsprojecten heeft de BBRoW beslist om ook gebruik te maken van juridische acties tegen leegstand.

Een woning laten leegstaan is sinds 2009 een misdrijf, volgens de Brusselse Huisvestingscode, waarmee het gewest wil duidelijk wil maken dat een woning laten leegstaan onacceptabel is. Gewestadministraties en erkende verenigingen die ijveren voor het recht op wonen hebben daarbij de mogelijkheid om bij de Rechtbank van Eerste Aanleg een vordering tot staking in te dienen. Indien het bewijs wordt geleverd dat de woning al een jaar leegstaat, kan de Rechtbank de eigenaar opdragen om alles in het werk te stellen om een eind te maken aan de leegstand. De BBRoW heeft die procedure gebruikt om een gebouw in Elsene dat al jaren leegstaat te laten herbewonen en andere actoren aan te moedigen dit instrument ook toe te passen.

De rechter heeft in zijn vonnis bevestigd dat de ‘eigenaars hun gebouw lieten leegstaan en geen maatregelen hebben genomen om het te laten bewonen’ en heeft de eigenaars in gebreke gesteld om de nodige werken uit te voeren en de woning opnieuw te laten bewonen, met dwangsommen.

De laatste info : de woning is eindelijk opnieuw bewoond door 4 volwassenen en 3 kinderen.

Een belangrijke overwinning voor de BBRoW : na jaren van leegstand is de woning opnieuw verhuurd. We zijn daarom van plan om onze acties tegen leegstand verder te zetten en nieuwe vorderingen tot staking in te dienen. We roepen het Gewest, de gemeenten en andere erkende verenigingen op om dit ook te doen !

Bijlagen