La Vague

Contact :

Edouard de Thibaultlaan, 35
1040 Etterbeek
Tel : 02/735 83 34
Fax : 02/732 66 22
Mail : info@lavague.be

Permanenties : 9u - 17u

Contactpersoon :

Béatrice David

LA VAGUE is een gespecialiseerde dienst voor personen met een handicap (mentaal, fysiek of sensorieel) die naar meer autonomie streven.

De gebruikers die zich tot La Vague richten verblijven ofwel nog bij hun ouders of in een collectief project (homes voor gehandicapten, ...) : zij willen zelfstandig gaan wonen met begeleiding van een gespecialiseerd team.
Die etape wordt grondig voorbereid met de betrokken persoon en zijn omgeving : analyse van de behoeften, de risico’s, de aan te leren vaardigheden, ...

Voor iedere persoon wordt een indivueel project uitgewerkt, waarin specifieke begeleiding wordt voorzien.

Het team van La Vague is samengesteld uit sociale assistenten, een opvoeder, een psycholoog en een psychiater.

Onze voorwaarden zijn de volgende :

- de gebruikers moeten zijn ingeschreven bij de Service bruxellois francophone des personnes handicapées (SBFPH)
- we komen enkel tussen op het grondgebied van Etterbeek en omliggende gemeenten
- We komen niet tussen voor gebruikers met psychiatrische problemen of waar de problemen te wijten zijn aan alcohol, drugs of medicijnen.