Discriminatie op de huurmarkt : dit moet stoppen!

12/06/2017
8 juni 2017 Brussels minister van huisvesting, Céline Fremault, heeft gisteren de resultaten bekend gemaakt van een studie over discriminatie op de Brusselse huurmarkt.

Tussen december 2016 en april 2017 werden immokantoren onderworpen aan praktijktesten via telefoon en per mail. De resultaten zijn verschrikkelijk : een op drie makelaars discrimineert. Hun slachtoffers zijn in de eerste plaats mannen van buitenlandse origine en werklozen. De Minister wil sensibiliseren en vormingen organiseren.

Nog maar eens vaststellingen !
De resultaten van de studie hoeven niemand te verwonderen. Al in 2015 heeft Unia, in zijn woonbarometer, aangetoond dat immokantoren discrimineren. Twee jaar later bevestigt de nieuwe studie dit. Weliswaar op basis van meer testen en specifiek gericht op Brussel. Maar ondertussen blijft discriminatie de dagelijkse pijnlijke ervaring van veel kandidaat-huurders die weinig hoop voor verbetering zien.

Geen vormingen, maar sancties
Als antwoord op de schandalige situatie dat professionele makelaars, die de wet goed kennen, bewust discrimineren, wil Minister Celine Fremault vormingen organiseren en sensibiliseren, wat UNIA ook al gedaan heeft. Dit zal geen einde maken aan onwettig gedrag. Daarom moet er strenger worden opgetreden en sancties worden opgelegd. De praktijktesten moeten daarvoor ook worden gebruikt en niet alleen om statistieken op te maken.

En de private verhuurders ?
Wanneer een immokantoor discrimineert, dan gebeurt dat op vraag van de private verhuurder. Dit vermindert hun verantwoordelijkheid niet, maar toont ook aan dat bij veel eigenaar-verhuurders discriminatie een alledaagse praktijk is geworden. De Brusselse regering kon via de nieuwe Brusselse huurwet veel striktere regels en sancties opleggen, maar heeft dit nagelaten. Het opvragen van een bewijs van inkomen is in de nieuwe huurwet voorzien en dreigt dus nog maar aangemoedigd te worden. Werklozen en personen met een laag inkomen mogen zich zorgen beginnen maken !