Wetsontwerp bestraffing kraken

07/07/2017

Hoorzitting commissie Justitie – 4 juli 2017

De BBRoW werd dinsdag 4 juli gehoord door de commissie Justitie van het federale parlement. De commissie bespreekt er het wetsontwerp dat de bezetting van gebouwen zonder akkoord van de eigenaar, kraken, strafrechtelijk wil laten vervolgen.
Verschillende verenigingen werden gehoord : CIB Vlaanderen, dat de makelaars en promotoren vertegenwoordigt, het koninklijk verbond van de vrede- en politierechters, het Vlaams Huurdersplatform, Fébul, het Belgische Netwerk Armoedebestrijding en de BBRoW.
Tijdens onze 10 minuten spreektijd hebben we, samen de vzw Woningen123, lid van de BBRoW en op het terrein actief voor tijdelijke bezettingen, onze bezwaren tegen het wetsvoorstel toegelicht :
-  Omdat men de meest kwetsbare personen treft voor wie een kraak de laatste oplossing is, omdat men armoede strafrechtelijk wil vervolgen ;
-  Omdat men huurders treft die gedwongen werden om een woning te huren zonder officiële documenten (geen geschreven huurovereenkomst, huur cash betaalt, ….)
-  Omdat men vakbondsacties treft waarbij gebouwen bezet worden ;
-  Omdat dit ingaat tegen de gewestelijke initiatieven tegen leegstand ;
-  Omdat dit de werking bedreigt van groepen en verenigingen die sociale bezettingsprojecten ontwikkelen ;
-  Omdat dit geen antwoord biedt op een alsmeer grotere huisvestingscrisis : té dure huurprijzen, onvoldoende sociale woningen, overvolle opvangstructuren ;
-  Omdat eigenaars nu al over voldoende mogelijkheden beschikken bij de vrederechter om hun woning snel te recupereren.
De vertegenwoordiger van het Koninklijk Verbond van vrede- en politierechters, M. Tasset, stelde bovendien vragen bij de toepasbaarheid van de voorziene strafrechtelijke procedure : gaat het parket echt krakers vervolgen ? Voor hem biedt het wetsontwerp weinig meerwaarde en bieden de procedures bij de vrederechter voldoende antwoorden :
-  Snelheid : een eenzijdig kortgeding kan op een paar dagen een vonnis tot uitdrijving opleveren.
-  Een onderhandelde oplossing : het tegensprekelijk debat voor de vrederechter kan leiden tot een vonnis dat rekening houdt met de belangen van de twee partijen (de bezetters waarbij ook kinderen kunnen zijn) en de eigenaar. Bij de strafrechtelijke procedure hoeft de procureur hiermee geen rekening te houden.
Jammer genoeg lijken de partijen van de meerderheid (NVA, MR, CD&V en Open Vld) voorlopig weinig rekening te houden met deze argumenten. Daarom willen de verenigingen via ontmoetingen met parlementsleden van CD&V en Open Vld proberen om nog een aantal aanpassingen in de tekst te krijgen.
De discussies in de commissie Justitie gaan verder, de tekst moet nog worden gestemd. We houden jullie op de hoogte.