De woonbarometer

11/07/2017
De woonbarometer van de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen is een middel voor informatieverstrekking en bewustwording voor een zo breed mogelijk publiek, maar wil ook een sterke boodschap geven aan de politiek, want de problemen met de toegankelijkheid van woningen nemen toe. De keuzes die in de afgelopen jaren gemaakt zijn door de ministers hebben niet tot een oplossing geleid, het is zelfs niet gelukt om de problemen in te dammen.

De woonbarometer van de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen is een middel voor informatieverstrekking en bewustwording voor een zo breed mogelijk publiek, maar wil ook een sterke boodschap geven aan de politiek, want de problemen met de toegankelijkheid van woningen nemen toe. De keuzes die in de afgelopen jaren gemaakt zijn door de ministers hebben niet tot een oplossing geleid, het is zelfs niet gelukt om de problemen in te dammen.

Hier de woonbarometer downloaden

Met onze woonbarometer evalueren we op een kritische manier de recente maatregelen die de Brusselse regering heeft genomen op het vlak van wonen: toegang tot en behoud van de woning, energie-armoede, strijd tegen discriminatie en thuisloosheid.

De verschillende maatregelen zijn beoordeeld op basis van slechts twee criteria: nut en geschiktheid. Was het nodig te handelen of wetgeving te maken? Wordt zo voldaan aan een behoefte, een probleemsituatie opgelost? Als de antwoorden positief zijn en dus het nut van de maatregel bevestigen, rest de vraag of het genomen besluit een stap in de goede richting is, die van de sociale rechtvaardigheid; dat is wat wij verstaan onder geschiktheid. Voor elke maatregel beantwoorden wij de vraag over het nut en de geschiktheid met ja ( ) of nee ( ). Het was echter niet altijd mogelijk om zo duidelijk een conclusie te trekken. In sommige gevallen hebben we dus gekozen voor de nuance, gesymboliseerd met een ( ).

Alle maatregelen worden behandeld volgens hetzelfde stramien: beschrijving, beoordeling, voorstellen. Deze zijn met opzet kort, direct en, hopen wij, toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de huisvesting in Brussel.

Onze analyse van 32 belangrijke maatregelen die de Brusselse regering de laatste drie jaar heeft genomen is duidelijk. Een aantal beslissingen zijn nuttig te noemen (aanpak van leegstand boven winkels, afschaffing van de woonbonus, hervorming van de energiepremies… Maar de meeste van de maatregelen zijn niet geschikt wanneer het gaat over de realisatie van het recht op wonen voor personen en gezinnen met een beperkt inkomen.

U kan onze woonbarometer doornemen aan de hand van 10 thema’s. Hieronder vindt u de link naar ieder thema.